Požehnanú Veľkú noc

Vo svetle Veľkej noci vám zo srdca prajeme

hlboké prežitie pokoja a radosti zo stretnutia

so zmŕtvychvstalým Pánom !

 

V modlitbe s vami

Svetlo Máriino

Pozdrav

Predchádzajúce

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva

Ďalej

Deviatnik pred modlitbovým stretnutím na Ukrajine 21. – 29.04.2017