Pozvanie k modlitbe za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku 2.7.2020 o 8.00 hod. pri modrom kríži na Podbrde.

Spojte sa duchovne s nami. Ak to nie je možné, ponúkame vám modlitbu rozjímavého ruženca pri modrom kríži (videozáznam), ktorú sa môžete pomodliť počas dňa. Obetujme tento deň za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku.

Pripomeňme si, že Panna Mária sa zjavovala Mirjane Soldo od 2. augusta 1987 do 2. marca 2020 každého druhého v mesiaci a modlila sa s ňou za neveriacich – tých ktorí nespoznali Božiu lásku. Posledné roky sa vždy druhého v mesiaci pri modrom kríži zhromaždila veľká modlitbová skupina pútnikov z celého sveta, aby sa modlila za tento úmysel. Pokračujme v tejto modlitbe duchovne spojení.

Páter Slavko Barbarič o modlitbe za neveriacich

Je naozaj pekné vedieť, že mnoho modlitbových skupín sa stretáva vždy druhého v mesiaci a modlia sa spoločne za rovnaký úmysel. Mirjana zdôrazňuje, že zatiaľ čo sa modlíme za neveriacich, v podstate sa modlíme za seba a za svoju budúcnosť, pretože všetky zlé veci pochádzajú od neveriacich. Prvým aj posledným úmyslom našich modlitieb by preto mala byť modlitba za milosť lásky v srdci k Bohu a k našim blížnym. Ak srdce nebude naplnené a úplne presiaknuté Božou láskou, všetko ostatné, čo urobíme, bude zbytočné a nebudeme šťastní. Kto sa modlí za milosť lásky, modlí sa za svoje šťastie a pokoj, a za pokoj a šťastie svojej rodiny a všetkých ľudí.
Neveriaci nie je ten, kto sa ním bezbožne vyhlasuje alebo tvrdí o sebe, že nevie, či Boh existuje. Neveriaci je i ten, kto hovorí, že verí a pozná Božie slovo, ale nežije podľa neho a nekoná dobré skutky. Takáto viera je v podstate poznanie, ktoré nie je naplnené láskou
Vo svojom liste sv. Jakub opisuje obrazným spôsobom stav takej viery, ako aj skutkov, ktoré sú dôkazom lásky, ktorá pochádza z viery: 
„Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!“ (Jak 2, 14 -19)

Svätý Pavol oduševnene píše o láske: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor13, 1-13)
Všetkým nám chýba práve skúsenosť Božej lásky, teda láska. Každý kresťan, ktorý pozná Božie prikázania a Ježišovo prikázanie: Miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého, a ktorý si uchováva v srdci prirodzený zákon: Rob druhým to, čo chceš, aby oni robili tebe,  ten vie všetko. No vedieť, čo je potrebné urobiť, však neznamená, že máme silu urobiť to. Len láska k Bohu a k druhým dáva silu konať podľa toho, čo vieme. Preto všetky naše výhovorky, že nemáme čas, že nemôžeme a podobne, sú iba dôkazom nedostatku lásky. Keď srdce zakúsi Božiu lásku, potom je odpoveď v každom okamihu života a v každej situácii nielen možná, ale bude aj radostne splnená. Mirjana nikdy nevynechá príležitosť povedať: „Keby ste len videli slzy v očiach Panny Márie, keď hovorí o svojich deťoch – neveriacich, hneď by ste sa s láskou modlili za tento úmysel“ (z knihy Modlite sa spoločne radostným srdcom).

 

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 30.06.2020

Ďalej

HRANICE BOSNY A HERCEGOVINY SÚ PRE PÚTNIKOV A TURISTOV STÁLE ZATVORENÉ