Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala byť svedkami nádeje. „Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť.“ V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva k tomu, že je potrebné posilňovať vieru. Viera, nádej a láska sú tri božské čnosti, na ktorých spočíva základ nášho duchovného života. Nikdy nemôžeme povedať, že dostatočne veríme, milujeme Boha a že je naša nádej natoľko pevná, že sa nikdy nezakolíše. Vždy môžeme rásť v týchto troch čnostiach.

Veľakrát počas týchto rokov zjavení nám Panna Mária hovorila o silných prostriedkoch, ktoré sýtia a posilňujú našu vieru v Boha. Spoľahlivými prostriedkami v kresťanskej tradícii sú: modlitba, pôst, zriekanie a skutky milosrdenstva.

Panna Mária nás chce v tomto čase pred začiatkom pôstneho obdobia prebudiť a povzbudiť, aby sme vzali vážne tieto prostriedky, ktoré posilňujú našu vieru, nádej a lásku. Pôstne obdobie nás privádza k pôstu, zriekaniu, umieraniu sebe a siatiu semena pre nové plody. Je to čas, ktorý si vyžaduje obrátenie, reštart, prehodnotenie prejdenej cesty a hľadanie nových síl pre budúce kroky.

Panna Mária nás upozorňuje, že sme ešte neprišli do cieľa, ale že sme ešte stále na ceste, že sme ešte nepokročili vo viere a v čnostnom živote, ale sme ešte len na začiatku. Aj sv. František na konci svojho života povedal bratom: „Bratia moji, ešte sme nič neurobili, začnime od začiatku.“

Aj náš život je neustále začínanie ako každý deň, ktorý znovu začíname, a takto kráčame až do konečného cieľa. To, čo nám Panna Mária hovorí, je vlastne to, čo by sme mali používať a robiť celý život. Tak nestratíme, ale naopak získame to, čo nám Boh chce dať.

Toto je pozvanie a hlas z neba, je to hlas Matky, ktorá nás pozýva, aby sme napravili niektoré svoje zanedbania i nedbalosti, ktoré nás možno premohli. Nejde len o umŕtvovanie a zriekanie sa jedla a nápojov, ale ide o to, aby sme do svojho života vniesli novú mieru zdržanlivosti a zriekania.

Verím, že máme skúsenosť z každodenného života, keď sme upratovali stôl alebo izbu, dom, keď bol všade neporiadok. Upratovanie, čistenie a dávanie vecí do poriadku je vždy nepríjemné. Neradi to robíme, radšej to budeme odkladať. Ale keď sa nám nakoniec podarí upratať, cítime sa dobre. Pretože takáto práca oslobodzuje, uvoľňuje.

Alebo ak sa nám podarí zrieknuť sa nejakej veci, ku ktorej sme pripútaní, pretože druhému môže byť potrebnejšia, aj to môže uvoľniť, nadľahčiť.

Pôst je prostriedok, ktorý nám odkrýva, ako málo človek potrebuje, k tomu, aby bol šťastný a ako málo potrebuje k životu. A my obyčajne zhromažďujeme veci, jedlo a nápoje, a vidíme, že nám neprinášajú to, po čom túžime a čo potrebujeme.

Okrem toho, že si potrebujeme poupratovať veci, izbu, skriňu a dom, ešte viac potrebujeme dať do poriadku svoju dušu. Možno je v našej duši priveľa hnevu, neprijatia, nedbalosti. Možno je naša duša zaťažená nejakou vinou alebo hriechom, ktorý so sebou vlečieme. My môžeme byť oslobodený od tohto bremena. Mať odvahu prísť k tomu, ktorý nás volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate…“

Na začiatku je dôležité postaviť sa pred zrkadlo a pozrieť sa na seba. Priznať si: to som ja, so všetkými svojimi darmi, ohraničeniami, ťažkosťami a slabosťami. Priznať si a vidieť, kde môj život ešte nie je v poriadku. Ktorý neporiadok musím v sebe poupratovať? Moje vzťahy s ľuďmi? Môj každodenný program, moje povinnosti? Môj vzťah k jedlu a pitiu? Alebo potrebuje viac poriadku môj postoj k peniazom, alebo je potrebný väčší poriadok v mojej duši, v mojom vzťahu k Bohu?

Nemusíme sa zľaknúť, keď uvidíme koľko toho treba očistiť a zmeniť. Dôležité je začať. Stačí malý krok, malá zmena. Nemáme právo byť zúfalí, pretože Boh môže urobiť aj čo je nemožné, ak my urobíme všetko, čo je v našich silách.

 

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná pokoja, ty, ktorá neprestávaš pozývať svoje deti, ty, ktorá máš s nami toľko trpezlivosti aj vtedy, keď nepočujeme a neprijímame vážne tvoje pozvania, prihováraj sa za nás, oroduj za nás. Ty, plná milosti, blahoslavená si, pretože si uverila, že sa splní všetko, čo ti povedal Pán, vypros nám pevnú vieru. A ešte viac ťa prosíme, Mária, aby sme vážne vzali tie prostriedky, ktoré nám odporúčaš celé tie roky, aby sme ich vniesli do života a tak zakúsili pravdu, ku ktorej nás vedieš. Nech nám Pán na tvoj príhovor, Matka Mária, daruje milosť pevnej vôle a rozhodnosti v každodennom rozhodovaní sa pre to, čo je večné a Božie. Nech Pán oslobodí naše srdcia od každej nenávisti, neprijatia života, seba i druhých, aby v nás prebudil túžbu po nebi a Bohu, ktorý jediný môže naplniť naše srdcia zmyslom a pokojom. Amen.

Predchádzajúce

Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 06.02.2021