Pozývam vás k večnému životu (Terézia Gažiová)

Keď sa Ježiš pred smrťou lúčil so svojimi učeníkmi, modlil sa: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17,3). Žiť podľa posolstiev Panny Márie znamená spoznávať viac  Ježiša – večný život.

A toto sa deje v Medžugorí, v Máriinej milostivej prítomnosti poznávame Ježiša. Pri dnešnom posolstve Panny Márie môžeme i my v duchu zaplesať nad jednoduchosťou jej školy – večný život je teraz a tu – vtedy, keď sa snažím s čistým srdcom úprimne hľadať Ježiša. Keď nám Mária  hovorí : „Uvedomte si, že bez Boha ste iba prach; obráťte svoje myšlienky a srdcia k Bohu a modlitbe…“ Chce nám zopakovať lekciu Ježiša v evanjeliu – byť viac Máriou ako Martou; keď napomína Martu: “Marta, Marta staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 41-42) … Inými slovami, pri Ježišových nohách sa nachádza prežívanie večného života „teraz a tu“.

Vizionár Jakov nám vydáva svedectvo o tom, ako ich raz Panna Mária, jeho a Vicku, odviedla so sebou a ukázala im raj, peklo a očistec. Po skúsenosti raja nám Jakov odovzdáva krásne svedectvo. Mal som vtedy 12 rokov a ako dieťa som sa zamýšľal: Čo je to vlastne raj? Odkryl som, že raj je v mojom srdci – to je to miesto. Keď som s Ježišom, tak som v raji.

V posolstve z 25. 5. 1991 nám Panna Mária povedala: „Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby prežíval a svojím životom dokazoval radostné posolstvo. Som tu, drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať.“

…pri Ježišových nohách sa nachádza prežívanie večného života „teraz a tu“… 

Tam, kde sa nachádzame v prítomnom čase a priestore, tam nás Mária volá prežívať večný život. A to je najskôr doma vo svojej rodine. „Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti, a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia žiť sväto. Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť.“ Hovorí nám v posolstve z 24.7.1986.

Spoznávajme Ježišovu prítomnosť najskôr sami v prežívaní hlavných Máriiných posolstiev a to je predovšetkým modlitba srdcom, Eucharistia, rozjímanie Božieho slova, pôst, zmierenie. Takto môžeme nájsť Ježiša. Keď sme s ním, jednoducho môžeme ísť ďalej, do svojich rodín, na miesta, na ktoré nás posiela Pán. Keď sa usilujeme o lásku, konkrétne pomáhame blížnym – uskutočňuje sa večnosť. Pretože napokon zostane iba láska. Večnú hodnotu má iba to, čo sme urobili z lásky.

Môže sa nám stať, že sa necítime hodní, sme vyprahnutí, unavení. Ale Mária nás povzbudzuje, „vy ste vzácni!“ Vydajte zo seba všetko, pomôžte tým, ktorí nevedia sväto žiť, potrebujem vás, vás som si vyvolila takých, akí ste.

Modlitba:

Znovu ti ďakujeme, Mária, za dôveru k nám. Pozvala si nás do svojej školy a my chceme odpovedať, takí, akí sme, tam, kde sa nachádzame. Ty nám hovoríš o našej hodnote slovami – ste vzácni. V tvojom srdci, Mária, chceme bdieť, byť prítomní „teraz a tu“ s pohľadom upretým na Ježiša, na večnosť. Zverujeme ti našich blížnych, ktorí nepoznajú svoju hodnotu, nevedia múdro prežívať pozemský život. Prosíme za nich, aby sa ich oči i srdce otvorili pre odkrývanie večného života – tvojho Syna Ježiša. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Pozvanie k novému životu (fra Ljubo Kurtović)