Priamy prenos medzugorskeho stretnutia na Ukrajine

Milí priatelia, s radosťou vás pozývame pripojiť sa k spoločnej modlitbe na X. medžugorskom modlitbovom stretnutí, ktoré sa uskutoční 15. septembra 2018 v katedrálnom chráme sv. Martina v Mukačeve.

Priamy prenos v slovenskom jazyku môžete sledovať na našej stránke: www.svetlomariino.com/sk/,  alebo na facebooku facebook.com/svetlomariino

Aj v tomto roku sa chceme stretnúť a podarovať tento deň modlitby Panne Márii, ktorá nás vedie k svojmu Synovi Ježišovi.

Téma modlitbového stretnutia je: Modlitba za pokoj.

Na stretnutí budú s nami naši priatelia, ktorí sa s nami podelia so svojím svedectvom: otec Andrej Medinš z Lotyšska a spoločenstvo Svetlo Máriino z Medžugoria.

Ostávajme spojení v modlitbe a Božej láske,

Program stretnutia:

07.30 Registrácia

08.00 Začiatok stretnutia

09.15 Ruženec (radostné tajomstvá)

09.45 Svedectvá, katechéza, piesne

10.30 Ruženec (bolestné tajomstvá)

11.00 Prestávka

12.45 Svedectvá, katechéza, piesne

14.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

14.15 Svedectvá, katechéza, piesne

14.45 Prestávka

15.00 Ruženec (slávnostné tajomstvá)

Zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a Ježišovmu srdcu

16.00 SV. OMŠA

17.00 Adorácia

STIAHNÚŤ PLAGÁT

S modlitbou s Vami,

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. septembra 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Homília Mons. Henryka Hosera S.A.C. na sviatok Narodenia Panny Márie, 08.09.2018, Medžugorie