Prídu pokušenia, (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Čítajúc a rozjímajúc nad Máriinými posolstvami vidíme, že niet posolstva, v ktorom nespomenie a nepozve nás k modlitbe. Modlitba je cesta k Bohu. Modlitba je prostriedok i ochrana pred pokušeniami. Modlitba je sila v boji za život. Aj Ježiš nás pozýva: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 26,41).

Je takmer nevyhnutné, aby v živote prišli pokušenia. Bez nich je nemožné prejsť touto zemou. Ľudský život je boj. Nič nemôžeme získať, nič nemôžeme zadržať aby sme nebojovali proti rozpadu a pominuteľnosti. Stále treba bojovať proti hladu a smädu, často treba vziať liek proti bolesti, treba sa chrániť utrpenia a dopravnej nehody, treba sa chrániť predčasnej staroby, nepriateľov, hmyzu, tepla a zimy, treba bojovať proti nevedomosti a zabúdaniu, proti nedbanlivosti, nenávisti a zlobe. Treba budovať priateľstvá, treba sa učiť, modliť, postiť, konať pokánie, aby sme duchovne boli na úrovni. Každý deň sa treba snažiť ísť dopredu, aby sme budovali niečo nové.

Ak si chceš na zemi len užívať, veľmi skoro zakúsiš sklamanie, sebaľútosť a depresiu. Niet života bez bolesti, ťažkostí a problémov. Ak každý deň nevezmeš svoj kríž, nežiješ v realite, tak veľmi rýchlo padneš a ostaneš na zemi. Veľkosť ľudského života spočíva v uvedomení si, že všetko, čo je dočasné a materiálne sa rozpadá, ale večne zostane to, čo si vložil do hmoty, ktorá je v tebe to – a to je duch.

Mária nás ako matka upozorňuje, že je nevyhnutné, aby prišli pokušenia a pripravuje nás a pozýva k modlitbe, aby sme zvíťazili v pokušeniach. Skúsenosť života nás učí, že neexistuje žiaden veľký plán, ktorý by nebol vystavený pokušeniu. Aj Svätý František upozorňuje: „Nikto sa nemôže nazývať Božím priateľom, ak neprešiel ohňom pokušenia“.

Boh nás priamo nepokúša, ale dopúšťa pokušenia našim duchovným nepriateľom a zároveň nás obsýpa potrebnými milosťami, aby sme odolali zlu. Pokušenie je prostriedok, ktorým si môžeme zaistiť nebo. Boh chce, aby sme si zaslúžili raj a získali ho ako  odmenu. Odvážny boj proti pokušeniam s pomocou milosti sú najzáslužnejší skutok, ktorý môžeme urobiť. Ak pokušenie premáhame s Božou pomocou, môžeme so sv. Pavlom povedať: „dobrý boj som bojoval“.

Pokušenie je aj prostriedok očisťovania. Pripomína nám, že sme v minulosti padli kvôli nerozvážnosti a že sme sa dostatočne nesnažili. Preto je to príležitosť pre nový úkon kajúcnosti, pre zahanbenie a poníženie, a to očisťuje našu dušu. Ako hovorí žalmista: „Že som bol pokorený, dobre mi, aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil“ (Ž 119, 71).

Pokušenia nás učia neveriť sebe ani vlastnej sile. Ukazujú nám vlastnú slabosť, keď sa spoliehame sami na seba. V pokušení silnejšie vnímame potrebu po Božej milosti, a preto sa vrúcnejšie modlíme.

Počúvnime hlas Panny Márie, ktorá nás pozýva k modlitbe, aby sme mohli zakúsiť všemohúcu ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

MODLITBA: Panna Mária, ty, ktorá si napredovala a rástla na ceste viery, zakúsila si silné pokušenia, ktorými bol naplnený tvoj život. Napriek tomu si ostala matkou viery a nádeje. Ty si dokonalý príklad úplnej odovzdanosti sa do Božej vôle. Nauč nás, aby sme aj my mohli tvojím srdcom a ústami každý deň povedať: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Ty sama si prešla cestu viery, ktorou aj nás pozývaš kráčať. Vypros nám milosť úprimného a zodpovedného prijatia tvojho pozvania, aby sme mohli zakúsiť blízkosť a silu milosti, ktorú nám chce darovať tvoj Syn Ježiš. Amen.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

KEĎ BUDETE MOJI, ZVÍŤAZÍTE (Terézia Gažiová)