Príhovor arcibiskupa Henryka Hosera farníkom Medžugoria na sviatok sv. Jakuba, patróna farnosti Medžugorie

„Pochválený buď Ježiš i Mária!

  Prišiel som pred niekoľkými dňami druhýkrát. Prvýkrát som tu bol pred viac ako rokom, keď som bol poslaný Svätým Otcom ako osobitný vyslanec Svätého Otca. A dnes som tu poslaný ako apoštolský vizitátor na neurčitý čas. To znamená, žeby som mal s vami zostať dlhší čas.

  Pretože som sa ešte nenaučil váš krásny chorvátsky jazyk, budem sa snažiť hovoriť po taliansky. Keďže som Poliak, to znamená, že poznám jeden z krásnych slovanských jazykov. Teším sa z toho a je mi cťou, že som sa mohol zúčastniť tejto Eucharistickej slávnosti na sviatok sv. apoštola Jakuba, patróna tejto farnosti, ktorá bola založená pred viac ako sto rokmi.

  Táto farnosť sa nachádza medzi dvoma osadami Medžugorie a Bijakoviči. V minulosti obyvatelia týchto dvoch osád neboli vždy priatelia. A teraz vďaka sv. Jakubovi môžeme mať jednu homogénnu, harmonickú komunitu, ktorá ukazuje svoju jednotu a spoluprácu. Dnes sme v evanjeliu mohli počuť, ako sa začalo obrátenie bratov Jakuba a Jána, Zebedejových synov. Spájali sa s Ježišom Kristom na horizontálnej rovine majúc v sebe pozemské, materiálne myšlienky. Usilovali sa nájsť svoje miesto, aby mohli mať účasť na veľkej Božej moci. A Ježiš im povedal, že nič z toho nebude. Ja som prišiel slúžiť. Vládnuť a slúžiť. Zebedejovi synovia pochopili Ježišovu reč, pretože neskôr sa stali stĺpmi Cirkvi a tretím stĺpom bol sv. Peter. Tak ich nazval sv. Pavol v Liste Galaťanom. A oni takí neistí, hľadajúc svoju cestu, stali sa stĺpmi Cirkvi.

  Mohli by sme povedať, že obrátenie je nové usmernenie nášho života. To znamená, zmeniť svoju cestu, zanechať zlú cestu, nesprávny smer a vydať sa na novú cestu, ktorá nás vedie k cieľu. Prišla Blahoslavená Panna Mária, Kráľovná pokoja, a ona nám ukazuje dobrú cestu pre náš život. Panna Mária nám ukazuje najľahšiu, najkratšiu cestu, aby sme prišli k Bohu, ktorý je cieľom nášho života.

  Zo srdca vám prajem to nové usmernenie, obrátenie, aby ste sa stali stĺpmi Cirkvi. My, Medžugorčania, máme veľkú zodpovednosť, voči celému svetu. Pretože, Medžugorie sa naozaj stalo svetovým centrom modlitby a obrátenia. A preto Svätý Otec preukázal svoju starostlivosť a poslal ma, aby som pomohol františkánom zorganizovať toto miesto prijatia, ktoré je prameňom milosti. To znamená, že sa uvidíme ešte veľa ráz. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujem.“

zdroj: Radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

Apoštolský vizitátor, arcibiskup Henryk Hoser začal svoju službu v Medžugorí slávením sv. omše

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. augusta 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú