Prinášam vám Svojho Syna Ježiša (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Mária nám neustále vo svojich posolstvách hovorí: „Prinášam vám svojho Syna Ježiša“. Priniesla ho do Medžugoria i v prvý deň zjavení, keď ju vizionári, vtedy ešte deti, videli s dieťaťom Ježišom v náručí. Od toho prvého dňa neprestáva týmto miestom tiecť rieka milostí, čo zakúsili aj mnohí pútnici. Mnohí sa stretli s Máriou ako živou matkou, napriek tomu, že ju očami nevideli. Skúsenosť stretnutia sa odohráva srdcom a nie očami.

Mária porodila Ježiša v Betleheme. Ale z duchovného pohľadu ho neustále rodí v ľudských srdciach. Ona najhlbším a najbolestnejším spôsobom zakúsila rodenie Ježiša nielen v Betleheme, ale aj v ľudských dušiach.
Keď dieťa opúšťa matkino lono, je to pre neho prvý krok do sveta. Porodiť dieťa je to isté ako rozlúčiť sa s ním. Táto prvá rozlúčka je len začiatkom hlbšej i bolestnejšej rozlúčky a oslobodzovania. Pre každú matku je to ťažká a často aj bolestná úloha prijať postupné rozchádzanie sa a zároveň nechávať svojmu dieťaťu čoraz väčšiu slobodu, aby sa vydalo svojou vlastnou cestou.

Mária vie, že Ježiša nemôže vlastniť a že ho porodila ako dar pre svet. Pre ňu neprichádza do úvahy otázka privinúť si dieťa len na svoje prsia. Musí prijať iné pravidlo hry: dať ho k dispozícii všetkým.
Porodiť Ježiša je to isté ako účasť na Eucharistii. Niet tu hraníc: potrebné je deliť sa a rozdávať do konca.

Mária je matkou Boha, matkou, ktorá porodila Boha v Betleheme. Ale čo to znamená pre nás? Cirkevní otcovia hovorili: „Aký mám osoh z toho, že sa Kristus raz narodil z Márie v Betleheme, ak sa skrze vieru nerodí v mojej duši?“ Mária práve po tom túži – aby sa Ježiš narodil v našich dušiach, aby sme mohli odkryť a zakúsiť lásku, ktorá prichádza z neba. Skrze svoju lásku Boh chce a môže v nás urobiť všetko nové.

Modlitba
Panna Mária, ty, ktorá si prijala Božie slovo a tak skrze teba vznikol život v Duchu Svätom. Skrze teba a v tebe rástol Život, ktorý všetko oživil. Teba prosíme, ó, Mária, daj nám tú lásku, ktorú si mala k Ježišovi, kým si ho nosila v lone, daj nám tú lásku, ktorú si mala k svetu, keď si dala Spasiteľa sveta, daj nám tú lásku, ktorú si mala k Ježišovi, kým si ho láskala. Sprostredkuj nám u Boha milosť Ducha Svätého, aby sme vo svojom živote odkryli prekážky, ktoré nám bránia organizovať život tak, aby ním pretekal božský život. Amen.

Predchádzajúce

Túžba po pokoji (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.12.2019 (Terka Gažiová)