Prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začnite nový život. (M.M.)

Blahoslavená Panna Mária kráča so svojimi deťmi aj v tomto milostivom pôstnom čase, ktorý je nám darovaný, aby sme nanovo obnovili svoj život. Ak sa obzrieme okolo seba, vidíme, že sa všetko obnovuje a potrebuje obnovu. Príroda sa na jar obnovuje, prebúdza sa zo zimného spánku, začína zelenieť a kvitnúť. A tak isto aj naše medziľudské vzťahy potrebujú neustálu obnovu. Čo sa stane s priateľstvom, s manželskou láskou, ak sa neobnovujú a nesýtia? Takéto vzťahy vyprahnú. Rovnako je to aj s našim vzťahom s Bohom. Viera je živý vzťah s Bohom. Tento vzťah treba obnovovať, sýtiť a starať sa oň, aby naša viera naozaj bola živá a plodonosná. Preto je nám darovaný tento čas pôstu, v ktorom nás znovu pozýva a povzbudzuje nebeská Matka Mária.

Všetko to, čo nám hovorí Panna Mária je cestou všetkých tých, ktorí kráčali k svätosti. Pokánie, modlitba a pevné rozhodnutie vôle nás určite vedú k novému životu v Bohu. Preto je pôstne obdobie darovaným časom. Je to čas boja a konfrontácie so zlom a hriechom. Pôst a odriekanie sú potrebné podmienky na dosiahnutie Božej milosti. Odriekanie je ako nádoba, do ktorej Boh vlieva svoju milosť. Svätá Matka Tereza hovorí: „Aby nás Boh mohol naplniť, je potrebné, aby sme sa vyprázdnili.“

Pokánie a odriekanie sú našim podielom práce vo viere. Boh nás stvoril bez nás, ale nás bez nás nemôže spasiť – hovorí sv. Augustín. V pôstnom období sa učíme odriekať a konať pokánie, akoby spása závisela iba od nás. A modliť sa, akoby naša spása a všetko ostatné záviselo iba od Boha. Svätci spájali tieto dve krajnosti.

Žijeme tento milostivý čas, v ktorom nás Boh pozýva k novému kroku a prehĺbeniu vzťahu s ním.

Svätý Pavol hovorí, že sme už spasení, že sme zomreli hriechu, že sme nové stvorenia. Ale hneď potom upozorňuje na to, že s bázňou a chvením treba pracovať na spáse, krotiť odbojnú prirodzenosť, silou ducha bojovať proti telu.

Pokánie vždy znamená určité odriekanie. A odriekanie znamená   nevziať si vždy to, čo sa nám páči,   zanechať to, čo nám robí zle, neurážať druhého, nedovoliť, aby každá aj najmenšia túžba tela bola naplnená, nesnažiť sa dopriať si každú príjemnosť. Zriecť sa znamená stať sa slobodným. Futbalista sa musí zrieknuť nedisciplinovanosti v spaní, pití, leňošení… to je podmienka úspešnej hry.

Modliť sa a nekonať pokánie a odriekanie, je to isté ako zastaviť sa na polceste. Je to to isté ako veslovať čln, ktorý je priviazaný k brehu. Nikdy sa neposunieme, ak čln neodviažeme.

Žijeme tento milostivý čas, v ktorom nás Boh pozýva k novému kroku a prehĺbeniu vzťahu s ním. Panna Mária nás znovu pozýva k modlitbe, čítaniu Svätého písma, sláveniu svätej omše, odpúšťaniu a zmiereniu. Jej pozvanie je pozvanie k Božej radosti, Vzkrieseniu.

Modlitba:

Panna Mária, obraciam sa na teba a do tvojich materinských rúk vkladám všetky svoje rozhodnutia a životné plány. Ty, ktorá si vedela podrobiť svoju vôľu Božej vôli, nauč aj mňa každý deň s dôverou sa odovzdávať Božej vôli. Na tvoj príhovor sa chcem otvoriť podnetom Ducha Svätého, ktorý ma pozýva k svätosti a k novému životu. Ty si, ó, Mária, zakúsila plnosť Božej blízkosti a lásky, ktorá obnovuje, uzdravuje zlomené srdcia a vracia nádej tam, kde je zúfalstvo a beznádej. Amen.

Predchádzajúce

Nový život. (Terézia Gažiová)

Ďalej

BUDE PRIAMY PRENOS SV. OMŠE S MONS. HOSEROM S PREKLADOM