Prvá sobota v mesiaci

Drahí naši priatelia, rodiny, farnosti, modlitbové skupiny, všetci, ktorí sa spolu s nami modlíte a chcete spolu s Máriou kráčať po ceste svätosti! Úprimne ďakujeme Pánovi za každého z vás i za to, že sa každú prvú sobotu môžeme duchovne spájať a modliť sa za úmysly Panny Márie. Znamená to jednoducho podarovať tento deň Panne Márii za uskutočnenie jej plánov, obetovať sv. omšu na jej úmysly, zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému srdcu.

My, ktorí žijeme v Medžugorí, v tento deň vystupujeme na horu zjavení, Podbrdo,  a modlíme sa spolu s vami i za vás všetkých. Veríme v silu tejto jednoduchej modlitby a v to, že vďaka tomuto Pán môže cez Máriino srdce robiť veľké veci tam, kde je to v tej chvíli najpotrebnejšie.

Vďaka vám za nádherné svedectvá, za vaše modlitby a pôsty, vašu odovzdanosť Panne Márii. Aj v roku 2016 chceme prosiť Pána, aby v našich srdciach obnovil túžbu spoločne sa modliť na úmysly Panny Márie, s radosťou odpovedať na jej pozvanie v Medžugorí.

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční v sobotu, 02.01.2016.
V tento mesiac sa budeme modliť za pokoj

Predchádzajúce

Slavko Barbarić OFM „Postite sa srdcom“

Ďalej

Buďte pokojom (Terézia Gažiová)