Prvé soboty v mesiaci. Úcta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

 

Praktizovaním prvých sobôt vyberáme tŕne z Nepoškvrneného srdca Panny Márie a odčiňujeme hriechy, ktorými bolo zranené. Takýmto spôsobom sa snažíme o spásu a spolupracujeme s Pannou Máriou, aby sa naplnilo proroctvo, ktoré zaznelo pri jej zjavení 13.júna 1917: „Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí“.

10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕním a povedala jej:

„Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.“

Podmienky na získanie milosti, prisľúbenej za úctu piatich prvých sobôt:

  • Vzbudiť si úmysel potešiť Pannu Máriu a odčiniť urážky, ktoré sme spôsobili jej Nepoškvrnenému srdcu
  • Prijať prijímanie
  • Pomodliť sa ruženec
  • 15 minút rozjímať na tajomstvami sv. ruženca (nad jedným, niekoľkými alebo všetkými)
  • Vyspovedať sa (týždeň pred prvou sobotou alebo po nej, podmienkou je, aby bol človek v milosti posväcujúcej a vzbudil si úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému srdcu),
  • Toto všetko uskutočňovať bez prerušenia každú prvú sobotu počas piatich mesiacov

 

„Čo sa týka mňa, priznávam sa, nikdy som nebola šťastnejšia, ako keď prichádza prvá sobota. Vari nie je pravda, že našim najväčším šťastím je úplne patriť Ježišovi a Márii a milovať ich a len ich neprestajne?… potešovať Ježiša a Máriu, že ich milujú a že vďaka tejto láske môžu spasiť veľa duší“.

Sestra Lucia

Foto: catholicnews.org.ua

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2017

Ďalej

Pozvaný v Medžugorí