Radujte sa (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie na 37. výročie jej zjavení v Medžugorí je vyjadrením obrovskej radosti, vďaky, lásky. V Máriinej radosti je i naša radosť a vďačnosť Bohu za toľké milosti, ktorých sme svedkami.

Keď sa vizionári delia so skúsenosťou zjavenia Panny Mária, hovoria nám o tom, ako je ťažko opísať skúsenosť neba: „Vidíme Pannu Máriu, otvorené nebo i duše, ktoré sú už s ňou vo večnosti. Vtedy máme len jednu túžbu –  ostať s ňou navždy.“ Raz sa ich spýtali: „Čo sa robí v nebi?“ Okrem zvyčajných odpovedí, že sa tam spieva a raduje, odpovedajú, že v nebi sa ustavične ďakuje za prijaté milosti a dary.

 Aj my môžeme byť príčinou radosti a vďačnosti neba, keď sa nanovo rozhodneme žiť horlivejšie Máriine posolstvá.

Nebo je stvorené pre nás. Mária prichádza, aby nás k nemu viedla cestou svätosti svojimi posolstvami.

Jedno z prvých, ktoré odznelo v Medžugorí bolo: „Boh existuje!“ Odvtedy milióny pútnikov prežíva skúsenosť Božej lásky. Začína sa pre nich nový život.

Mária je náš vzor v láske, poslušnosti, radostnej službe, viere. Delí sa s nami:

„Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku.“ (18.3.2018)

 Pokorná služobnica Pána, prichádza, aby nás oduševnila pre Božiu lásku. Mnohí ako ona opakujú: „Tu som, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“rose-3415370_960_720

„Pozvanie k obráteniu je najdôležitejším posolstvom, ktoré som vám dala.“ – povedala nám 25.2.1996. Máriina škola je taká jednoduchá a jasná. Pracovať na obrátení s ňou znamená prestať robiť zlo a začať robiť dobro. Obrátenie znamená prinášať ovocie, usilovať sa o lásku. Cez hlavné posolstvá: modlitbu, čítanie Svätého písma, pôst, sv. spoveď, sv. omšu  rastieme a stávame sa lepšími.

Vo svojej slobode sa rozhodujeme ako chceme prežiť všedný deň. Naplniť ho dobrými skutkami a  ochotným srdcom pre dobro je cesta do neba.

I v predvečer výročia zjavení pri zjavení na hore Podbrdo vizionárovi Ivanovi nám ďakuje: „Ďakujem vám, drahé deti, za vytrvalosť. Za to, že konáte dobro a za to, že spolu s vami uskutočňujem svoje plány mojim príchodom sem.“

Láska sa dokazuje láskou. Je vynaliezavá v tom ako obdarovať milovanú bytosť a urobiť ju šťastnou. Matka dá dieťaťu aj posledné sústo, hoci by mala sama zomrieť od hladu. Kto miluje Pannu Máriu. bude veľkodušne prinášať malé, veľké obety s láskou za uskutočnenie jej plánov pokoja.

Modlime sa:

S tebou Mária sa radujeme a ďakujeme Bohu za veľké veci, ktoré koná prostredníctvom teba. I dnes sa rozhodujeme spolupracovať s tebou. Ďakujeme ti, že si si nás vyvolila a hovoríš nám, že každý z nás je dôležitý v pláne spásy ľudstva. Pomôž nám vytrvať v dobrom a vždy znovu sa rozhodnúť pre lásku. Amen.

Predchádzajúce

Pôst a náboženstvá

Ďalej

Dávam vám svojho Syna (pater Ljubo Kurtovič, OFM)