Rodinám, aby boli silné v Bohu…

 V KÁNE GALILEJSKEJ

„Nemajte strach z nebezpečenstiev! Božie sily sú oveľa mocnejšie ako vaše ťažkosti! Nepomerne väčšia ako zlo, ktoré pôsobí vo svete, je účinnosť sviatosti zmierenia“ .

(List rodinám, 18)

     Milosť sviatosti manželstva znamená, že Boh je prítomný medzi nimi.

    Sviatosť manželstva však nie je len Božia sila, ktorá pomáha konať dobro. Je to skutočná prítomnosť Boha, na ktorú sa dá spoľahnúť. Toto je úplná pravda o manželstve. Je to prítomnosť, ktorá závisí od nich. Manželia môžu mat‘ Boha pri sebe každý deň.

    Ľudia zabúdajú, že oni sami môžu „privolať“ alebo odohnať milosť sviatosti. Hriechom si môžu zatvoriť srdce a len sviatosť zmierenia – spoveď otvára dušu na pôsobenie milosti a akoby dovoľuje Bohu vojsť do rodiny.

…Sviatosť manželstva znamená, že odteraz je v našom

živote prítomný ešte niekto, že nie sme sami,

pretože je s nami Boh…

     Ježiš Kristus bol v Káne Galilejskej, kde sa zúčastnil na svadbe. A vždy bol a je prítomný pri každom uzatvorení sviatostného manželstva, ale ako ho manželia prijímajú?

     Sviatosť manželstva znamená, že odteraz je v našom živote prítomný ešte niekto, že nie sme sami, pretože je s nami Boh – Ženích, ktorý je a zostáva verný dovtedy, pokiaľ ho nevyženieme! Toto je rozdiel medzi sviatosťou manželstva a civilným sobášom dvoch ľudí. Ženích – Kristus je prítomný, preniká ľudské srdce, vie všetko a miluje až „do krajnosti“.

    O koľko ľahší by bol život manželov, keby si túto pravdu stále uvedomovali! Bol – to znamená, že je, lebo pre Boha neexistuje čas. Odmietajú ho, a on čaká. Boh čaká na človeka, je vždy ochotný byť s človekom.

Snímka11

Myšlienky sú vybrané z knihy:

Rodinám, aby boli silné v Bohu…, Wanda Póltawska

(SALI-FOTO, 2010).

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Nádej na lepší zajtrajšok (Terézia Gažiová)