Rodina – začiatok lepšieho sveta

Od 12. do 15. júla sa v Medžugorí uskutočnil 16. Medzinárodný seminár pre manželov. Viedli ho manželia Ružica a Stepan Lice zo Záhrebu.

„Manželstvo a rodina – začiatok lepšieho sveta“ – tieto slová tvorili názov tohtoročného seminára.

Ružica a Stepan hovorili o Jeruzalemskej cirkvi Matky Božej, ktorá sa nachádza v Chorvátskom mestečku Trsat, kde Panna Mária symbolizuje „začiatok lepšieho sveta“. Skrze ňu a svätú rodinu prišiel Ježiš na tento svet a to zmenilo celú históriu. Jeho príchod sa stal začiatkom niečoho lepšieho. Prednášajúci  seminára sú úprimne presvedčení o tom, že každá rodina vo svete je povolaná k tomu, aby sa stala začiatkom lepšieho dobra a miestom lásky.

Účastníci seminára prežili tieto dni  „v škole Panny Márii“ a na jej príhovor prežívali duchovnú obnovu.

V posledný deň seminára sa účastníci mohli podeliť so svojimi skúsenosťami, ktoré nadobudli počas týchto  dní. Manželský pár Mária a Josip z Chorvátska na seminári oslávili výročie spoločného života a na záverečnej sv. omši obnovili svoje manželské sľuby. Títo manželia neabsolvovali seminár po prvý raz a uvedomujú si dôležitosť týchto duchovných cvičení, pretože mnohokrát nevedomosť alebo nepochopenie niektorých vecí sa môže stať príčinou problémov.

Mária sa podelila s účastníkmi seminára príkladom z vlastného života. Vyrastala a bola vychovávaná v ateistickej rodine. No aj napriek tomu sa počas štúdia veľa modlila za veriaceho manžela. A tak potom stretla svojho manžela, ktorý pochádza z veriacej rodiny. Mária poznávala vieru vďaka svojej svokre. Po rokoch sa stal jej manžel riaditeľom firmy a veľa pracoval. Mária si začala uvedomovať, že majú stále menej a menej času na spoločný rozhovor. Manžel prichádzal domov neskoro a keď sa s ním chcela podeliť o to, čo zažila cez deň v práci, on jednoducho nechcel počúvať. Pred rokom na tomto seminári Mária dostala odpoveď a získala nový pohľad na túto situáciu. Keď prednášajúca rozprávala o rozdieloch v myslení mužov a žien, Mária pochopila, že ju manžel ľúbi. Len jednoducho nedokázal prijať tak mnoho informácii po náročnom dni v práci. Mária to pochopila a jej problém sa vyriešil.

Účastník z Ukrajiny hovoril o tom, že často rozmýšľal nad svätosťou. Seminár mu pomohol pochopiť, že svätosť je založená na jednoduchosti.

Účastníci z Ukrajiny sa podelili o to, že sa počas seminára zvlášť modlili za svoj národ, vojakov, rodiny, za tých, ktorí stratili niekoho zo svojich blízkych.

Vystupujúc na horu Križevac doslova duchovne kráčali po línii frontu na Ukrajine a s vierou prednášali svoje modlitby Bohu.

Účastníci hovorili aj o množstve rozbitých rodín a o množstve rodín, ktoré sa nachádzajú v kríze. Prednášajúci ich úprimne pozvali, aby otvorili svoje srdcia pre také rodiny, ktoré sú okolo nich. Naša pomoc začína predovšetkým na kolenách, v modlitbe. Dôležité je však pamätať na to, že Ježiš a Mária chcú konať cez nás aj konkrétnym spôsobom. Oni nás potrebujú.

Ďakujeme Bohu a Panne Márii za týždeň modlitieb v Medžugorí za rodiny celého sveta.

Predchádzajúce

Kňazi v „škole Panny Márie“

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2015