Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„…PRIJALI STE MA“

„Je teda Kristus sudca? Tvoje vlastné skutky ťa budú súdiť vo svetle pravdy, ktorú poznáš. Súdiť otcov a matky, synov a dcéry budú ich diela. Každý z nás bude súdený podľa prikázaní; aj podľa tých, ktoré sme spomínali v tomto liste: štvrté, piate, šieste, deviate.“

(List rodinám, 22).

Túto kapitolu by som nazvala výzvou k spamätaniu sa, zamysleniu a využitiu života. Veď ak ťa budú súdiť tvoje skutky, znamená to, že ešte máš nádej, ešte máš čas robiť dobre. Pokiaľ žiješ, môžeš konať dobré skutky, ktoré môžu akosi vyrovnať všetko zlé, čo si v minulosti urobil. Ešte máme čas, ale … nevieme, aký dlhý – možno rok, možno iba deň. Preto sa už dnes treba rozhodnúť a vedome konať dobro. Už dnes, pretože zajtrajšok nemusí prísť.

…Teraz je čas milosrdenstva… Teraz môžeš dostať rozhrešenie, a to nie od kňaza, ale od samého Boha, ktorý používa kňaza ako nástroj…

V rozhovoroch s ľuďmi ma často prekvapuje, že ľudia vôbec nerozmýšľajú o tom, že musia zomrieť. Nechcú o tom uvažovať, ba aj keď o tom premýšľajú, spoliehajú sa na Božie milosrdenstvo. Teraz je čas milosrdenstva, pretože teraz môžeš dosiahnuť, že „ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh.“ Teraz môžeš dostať rozhrešenie, a to nie od kňaza, ale od samého Boha, ktorý používa kňaza ako nástroj. Ako často rozhovor s manželmi vyjaví, že síce boli na spovedi, ale bolo to pred svadbou. Predovšetkým muži si myslia, že nemajú hriechy. A okrem toho nebudú predsa kňazovi hovoriť o svojich hriechoch.

Vo sviatosti manželstva prijali Boha do svojho zväzku, a preto žijú v trojici, či chcú alebo nie. Nikto nemá moc anulovať túto zmluvu. Ženích s nimi bol a je stále, ak ho k sebe pozvú.

Dobré skutky prinášajú ovocie… Ale koľko je situácií, v ktorých sa nedá poskytnúť‘ ľudská pomoc? Vtedy zostáva len trpezlivá, verná a akoby dotieravá modlitba, pretože Boh môže všetko. A keď ho hľadáme, nájdeme ho, pretože on chce byt‘ pri nás a miluje nás verne až do krajnosti! Ale súdení budeme z lásky.

Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodinám, aby boli silné v Bohu…,

Wanda Póltawska  (SALI-FOTO, 2010).

 

Predchádzajúce

Matka, ktorá bude robit´det´om radost´… (Vladimír, Moldavsko)

Ďalej

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)