Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Ako muža a ženu stvoril ich“ (Gn 1, 27). Toto je zároveň prvé potvrdenie rovnakej dôstojnosti muža a ženy; obaja sú rovnako osobami“.

(List rodinám, 6)

…Málokto sa zamýšľa nad tajomstvom vzniku človeka. Vo všeobecnosti sa prijíma, že dieťa je výsledkom ľudského pôsobenia. Rodičia sa spájajú, kedy chcú. Oni rozhodujú o tejto chvíli a to vyvoláva dojem, akoby skutočne len oni rozhodovali o tom, či budú mať dieťa alebo nie. Ba hovorí sa o „regulácii pôrodnosti“, takže majú dojem, že môžu kontrolovať Božiu stvoriteľskú moc. Hlbšia analýza tohto faktu nám však ukazuje niečo iné: samotný manželský úkon ešte nie je počatím nového života. Nikto nevie, či sa to naozaj stane. K oplodneniu dochádza podľa „prirodzených zákonitostí“ – niekedy rýchlo po spojení manželov, keď je vajíčko matky pripravené, ale inokedy až po niekoľkých hodinách, ba až dňoch.

Dva odlišné biologické fakty: prvé  dejstvo – milostné spojenie rodičov; druhé dejstvo – dielo Ducha, ktorý spája pripravené gaméty a vdychuje život. Dva odlišné fakty. Boh zasahuje a tvorí – tvorí každého človeka individuálne, rovnako ako stvoril prvých ľudí v raji. A spolu s existenciou a životom Boh daruje človeku aj pohlavie. Nikto si sám pohlavie nevyberá, všetci ho dostávajú. Dokonca aj keby rodičia dokázali vybrať pre dieťa pohlavie, aj tak by ho dieťa dostalo bez vlastnej voľby ako osud. Osud a povolanie, ktoré má človek prijať a celý život uskutočňovať, je – žiť ako muž alebo žena a takto dosiahnuť spásu…

…Spolu s existenciou a životom Boh daruje človeku aj pohlavie…

…Od veriaceho človeka si pohlavnosť vyžaduje isté „fiat“ – prijatie svojho pohlavia. Heterosexualita je Božím zámerom pre ľudstvo. Boh chcel, aby to bolo takto. Individuálne a odlišne stvoril muža a ženu a videl, že to „bolo dobré“. Aj on, aj ona sa rovnako podobajú na Boha, hoci sa líšia stavbou tela aj psychiky, ale sú si rovní v dôstojnosti…

…Nie náhodou si mužom alebo ženou. Je to z Božieho zámeru! A toto treba pochopiť a podriadiť sa tomu. Pohlavie jedinečným spôsobom ovplyvňuje osud človeka – vždy je znamením povolania. A koľkí chcú dnes manipulovať so svojím pohlavím! Koľkí muži chcú konať ako ženy a prijímajú takúto rolu! Koľko žien odmieta svoju ženskosť, pričom odvrhujú svoje najhlbšie povolanie k materstvu! Súčasný človek sa prehrešuje hriechom pýchy – chce byť „ako Boh“ a rozhodovať o všetkom, ale na  tejto ceste nenájde ani šťastie, ani   obyčajný pokoj…

…Veta z Listu Svätého Otca o rovnakej dôstojnosti osôb odlišného pohlavia je príkazom mať v úcte ľudské telo, ľudskú pohlavnosť, pretože v nej je ukrytý Boží plán s človekom.

Myšlienky sú vybrané z knihy:

Rodinám, aby boli silné v Bohu…,

Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010).

Predchádzajúce

Aj na Sibíri znejú posolstvá Panny Márie…

Ďalej

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)