Rok nepretržitej modlitby ruženca za pokoj a za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja

Drahí priatelia, z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili nepretržitej modlitby ruženca za uskutočnenie plánov pokoja Panny Márie a za pokoj v celom svete. Ďakujeme za každú hodinu zasvätenú našej nebeskej Matke. Ďakujeme vám za vaše otvorené srdcia a lásku. Ďakujeme vám za vašu konkrétnu odpoveď na jej pozvanie.

„Modlite sa tak, aby ste sa mohli stať svedkami mojej prítomnosti. Bez vás Boh nemôže uskutočniť to, čo chce.“

„Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca aj vojny a prírodné katastrofy.“

„Deti moje, nech je vo vašich srdciach vždy nádej na lepší zajtrajšok.“

Pozývame vás pokračovať v nepretržitej modlitbe a pridať sa k nepretržitému pôstu. Môžete si vybrať čas, ktorý vám vyhovuje a zaregistrovať sa k nepretržitej modlitbe alebo pôstu na stránke www.mir.com.hr

 S  láskou a vďačnosťou, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlitba a silná viera (Terézia Gažiová)