Rozhodnite sa pre svätosť (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Boh nás rôznymi spôsobmi, hovorí Panna Mária, pozýva k duchovnému bdeniu, k odvahe rozhodnúť sa pre svätosť. Aj Pán pozýva každého z nás k svätosti: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ ( Lv 11, 44; 1 Pt 1, 16).

Istý kňaz rozpráva o svojej skúsenosti so študentmi. Prišiel na prednášku a na začiatku sa ich spýtal: „Nech zdvihnú ruku tí, ktorí sa chcú naozaj stať svätými.“ Nikto nezdvihol ruku. Keď kňaz videl, že nikto nezdvihol ruku, že nikto nemá túžbu stať sa svätým, potom povedal, že nemá zmysel už nič rozprávať. Otočil sa a odišiel z miestnosti. Všetci ostali šokovaní a prekvapení. Nakoniec sa po nejakom čase vrátil a mal prednášku, ktorú študenti pozorne počúvali.

Táto otázka svätosti stojí pred každým veriacim a kresťanom. Byť svätý znamená byť dôsledný k svojmu kresťanskému poslaniu, svojím krstným povinnostiam a programu, ktorý sa krstom zapísal do našich duší. Byť kresťanom znamená nasledovať Ježiša Krista, strážiť jeho evanjelium ako pravidlo života. A ak sa človek o to snaží, je to zároveň aj uskutočnenie svätého života.

Byť kresťanom znamená nasledovať Ježiša Krista, strážiť jeho evanjelium ako pravidlo života.

Potrebujeme vedieť, že byť svätý neznamená byť bez hriechu. Aj mnohí svätci, hoci to boli ľudia výnimočných hrdinských čností, neboli bez hriechu. Jediná z ľudí, ktorá bola bez hriechu bola Blahoslavená Panna Mária. A to je výnimka. Všetci ostatní sú len relatívni svätí. Aj svätci, ktorí sa nachádzajú v katolíckom kalendári taktiež zakúsili hriech, ale v ich životoch prevládal milostivý a čnostný život. V dejinách Cirkvi existuje veľa svätcov, ktorí mali odvahu uveriť v silu Božej milosti, ktorá v nich učinila zázraky a plody svätosti.

Rozhodnime sa byť svätými, pretože to nie je nedosiahnuteľné. Nech nás ideály svätosti neznechucujú, ale nech sú pre nás míľnikom na ceste k Bohu.

Modlitba:

Panna Mária, Matka plná milosti, ty, ktorá si Svätá a Nepoškvrnená, prihováraj sa za nás, ktorí sa na svojej ceste viery potkýname a padáme. Nech nás neznechucuje vlastná slabosť, ale nech nás vedie dôvera v silu Božej milosti, ktorá je silnejšia než hriech. Ty, ó, Mária, ktorá si blahoslavená, pretože si verila, vypros nám vieru a dôveru aj v najťažších životných pokušeniach a slabostiach. Nech v nás rastie túžba, posilní sa vôľa, aby sme každodenne boli otvorení vnuknutiam Ducha Svätého a mali otvorené oči pre rozpoznávanie znakov Božej lásky v každodenných malých veciach a udalostiach života. Amen.

Predchádzajúce

Pozývam vás – nie je neskoro (Terézia Gažiová)

Ďalej

Katechéza Mons. Henryka Hosera, apoštolského vizitátora pre Medžugorie, na seminári pôstu, modlitby a mlčania pre Slovákov