„Rozhodnutie lásky, vernosti a obety“: zasvätený život očami mladých ľudí

1) Čo je Bohu posvätený život? 2) Ako vyzerá každodennosť Bohu zasvätených ľudí?  3) Čo sú to sľuby? 4) Prečo práve tieto 3 sľuby: čistota, chudoba a poslušnosť?  5) Čo by si chcel povedať zasväteným?

1) Myslím si, že Bohu zasvätený život je rozhodnutie lásky, vernosti a obety.

2) Ten, kto si uvedomuje veľkosť tohto daru, prežíva radosť v srdci každý deň. A ten, kto si úplne neuvedomuje túto veľkosť, tomu stále niečo chýba, stále má pocit, že potrebuje niečo hľadať a blúdi sám v sebe.

3) Sľuby sú zapečatením rozhodnutia slúžiť Pánovi a žiť s ním.

4) Čistota, pretože čisté srdce vidí Pána. Chudoba, pretože koreňom zla je láska k peniazom. Keby nebolo chudoby, človek by ľahko padol do hriechu lásky k peniazom. A tento hriech plodí ďalšie hriechy. A poslušnosť, pretože poslušnosťou sa učíme pokore.

5) Aby sa každý deň radovali z toho, že Boh našiel zaľúbenie v ich srdciach a domovoch. Aby si to vždy znovu a znovu pripomínali. A aby veľa ďakovali.  

Simona (23) , Slovensko

1) Myslím si, že Bohu posvätený život nie je nič iné, ako život zasvätený ľuďom. Príkladom je pre nás Ježiš. On nielen ukazuje ako slúžiť ľuďom, ale pre ľudí dokonca zomiera na kríži. Zasvätiť život Bohu môžeme rôznymi spôsobmi: kňazský život, rehoľný život, život v spoločenstve alebo založenie si rodiny… najdôležitejší je život s Bohom v každom okamihu svojho života. Odovzdávať mu všetko, čo nás stretne. Len vtedy môžem povedať, že som zasvätil svoj život Bohu!

2) Každý deň je svojím spôsobom jedinečný. Myslím si, že je súčasne náročný, radostný a prekvapujúci. Vždy príde niečo nové – príťažlivé, čo prekoná to staré. V každom dni sú prítomné ťažkosti, ale potom bude čas na oddych. Nemôžem odpovedať za druhých, ale ja to tak vidím. Ak žiješ pre Boha, nezažiješ dva rovnaké dni

3) Sľub je prisľúbenie dané Bohu. Obeta pre Boha.

4) Čistota – dovoľuje byť pred Bohom čistým. Pomáha byť blízko Boha a počuť jeho hlas. Chudoba – dovoľuje vidieť svet vo všetkej jeho kráse, vidieť dobro a zlo, a tiež učí prijímať a robiť dobro druhým ľuďom. Poslušnosť – dáva silu v boji so zlom, učí pokore. Je to najväčší štít proti satanovi.

5) V akomkoľvek povolaní treba robiť všetko s láskou, ako učil Ježiš. A tiež robiť všetko pre druhých a nie pre seba. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12).

Andrej (21) , Bielorusko

 

IMG_27691) Je to radostný život, v ktorom sa človek učí dôverovať Bohu. Žiť slovami Svätého písma a modlitbou Otče náš. Jednoducho žiť v Božom svetle.

2) Modliť sa a pracovať. Nezúfať a za všetko ďakovať Bohu.

3) Sľuby dané Bohu.

4) Čistota je preto, aby zlo nemalo žiaden vplyv na človeka. (Zabíja klamné myšlienky hneď, ako sa objavia.) Chudobou sa myslí hľadať Božie a zhromažďovať nebeské bohatstvá. Všetko pozemské ako prišlo, tak aj odíde a tiež aj skutky bez lásky. Poslušnosť – nemám jej dosť. Boh nás ochraňuje, premyslel nám celý život, vedie nás a miluje. On je priepasťou milosrdenstva a odpustenia. A ja som zlomyseľný a nevďačný, a nemôžem sa donútiť počúvať milujúce slová. Láska nie je hlučná, ale zvykli sme si žiť v hluku, a preto aj máme nedostatok lásky. Tak prosme ho za lásku, veď poslušnosť bez lásky je otroctvo.IMG_4578

5) Obdivujem ich odvahu, som im vďačný za ich odriekanie sa a odovzdanosť Bohu. Akýkoľvek kresťan je bojovníkom, ale v tomto duchovnom boji, idú na čele a často prijímajú úder tmy. Sú príkladom a živými svedkami Božej existencie. Obdivujem ich obetavosť, pripravenosť dať svoj život za svojho priateľa. Bohu posvätení ľudia by si mali byť vedomí toho, že či sú pripravení nasledovať Krista až do konca, do smrti. Tak ako to aj on urobil. Neviem, či by som to dokázal. Pravdepodobne z časti prenášam na nich zodpovednosť za svedectvo Krista vo svete.  

Arseny (19), Vasily (14) , Rusko

 

 

Predchádzajúce

Zistil som, že ruženec je najsilnejšia zbraň proti každému zlu na tomto svete

Ďalej

Slavko Barbarić OFM “Postite sa srdcom”