S láskou (Terézia Gažiová)

Mária nás znovu pozýva k tomu najdôležitejšiemu – k láske. Pozvaní sme modliť sa, pracovať a vydávať svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo.
Bez lásky by naše námahy, obety nemali večnú hodnotu. Apoštol Pavol v liste Korinťanom tak jasne hovorí: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by  som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“

Aby sme lásku mali, musíme ju najskôr prijať. Medžugorím prechádza tisíce ľudí a mnohí hovoria, že práve tu ju zakúsili a potom sa rozhodli milovať Boha i blížnych. Vďaka Máriinej milujúcej prítomnosti sa tu rodia apoštoli lásky.

Povedala nám :  „Som darom pre vás, pretože mi Boh dovoľuje zo dňa na deň byť s vami a milovať každého z vás nesmiernou láskou…Moje meno je láska. To je to, prečo som s vami tak veľa času, pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté. Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.“

Keď zakúsime, že Boh nás miluje, náš život sa mení. Chceme na jeho lásku odpovedať láskou. Keď niekoho milujeme, nie je pre nás ťažké priniesť i najťažšiu obetu.  Ježiš nám povedal: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za druhých.“

V Máriinej škole sa učíme milovať jej spôsobom – bez hluku, ticho, nenápadne, pokorne a milovať vždy za každých okolností. Patriť úplne Márii je pozvanie milovať stále viac.

I zo života svätých sa môžeme presvedčiť, že láska je sila, ktorá mení svet a preto je na nebi veľká radosť zo spásy duší. Láska je najpotrebnejšia vec na svete. Láska je dávanie. Iba láska otvára dvere raja. Láska prekonáva všetky ťažkosti.

Stáva sa, že sa láska vytratí, vychladne a niekedy treba o ňu veľmi intenzívne bojovať.  Mária nám dáva prostriedky, ako ju znovu v sebe prebudiť – v modlitbe. Prosiť za dar Božej lásky. Modliť sa ruženec za dar lásky. S ružencom sa vyberáme s Máriou na cestu Ježišovým životom. Spomeňme si ako nás povzbudzuje nezachádzať do hĺbky problémov, ale jej všetko odovzdať. „Každý deň sa modlite ruženec, ten veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami a nádejami.“ Povedala nám to i 2. septembra 2019, pred pár dňami vo svojom posolstve. Ruženec otvára všetky dvere, lebo pred nami kráča Matka a Kráľovná neba. Byť Máriinými s ružencom v ruke znamená víťaziť láskou.

 Čítaním Svätého písma sa dozvedáme ako milovať, oduševňujeme sa pre lásku. Hovorí sa : „S kým si, taký si“. Čítaním evanjelia každý deň prebývame s Ježišom, započúvaní do jeho slov – a to je láska, učí nás Panna Mária. Žiť podľa evanjelia je milovať.

Pôst, zriekanie otvára srdce pre lásku, posilňuje nás v pravej láske, ktorá niečo stojí.

„Odpustenie je vznešená podoba lásky. Odpúšťaním svedčíte, že viete milovať. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia než smrť, pretože pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, že smrť neexistuje.“ Povzbudzuje nás Panna Mária.

Najčastejšou príčinou našich pádov je nedostatok lásky. Ak padneme, pozvaní sme rýchlo vstať. Častá svätá spoveď nás očisťuje od nelásky. Nikto nám nemôže dať to čo prijmeme v tej chvíli, keď nám Ježiš v osobe kňaza vysloví slová – a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov.

Mária nás volá, aby sme sa zaľúbili do Ježiša v Eucharistii. Často ho prijímali. On je s nami živý v Eucharistii. Eucharistia je jeho srdce.

Pozvaní sme milovať aj vtedy, keď to bolí. Učiteľ sa pýta detí: „Keď poriadne stlačím pomaranč, čo z neho vytečie? Žiak odpovedá – jasné že pomarančová šťava. Učiteľ hovorí, správne – pomarančová šťava. Nikdy nebude vytekať z pomaranča jablková alebo ananásová šťava.“  Tak je to i s ľudským srdcom vždy bude z neho vychádzať iba to, čo v ňom je. Keď nás stisne utrpenie, vychádza z nášho srdca to, čo v ňom je. “

Mária je náš príklad. I v najťažších skúškach pozemského života bola plná lásky. Kto nás to môže naučiť lepšie, ak nie matka Učiteľa lásky? Hovorí nám: „Drahé deti, ja som svoju bolesť ukrývala v láske.“

Na zemi nám môže byť dobre iba vtedy, keď milujeme. Nezabudnime na jej prísľub – „Modlitbou a láskou dosiahneme i to čo sa vám zdá ľudsky nemožné.“

MODLITBA: Mária, zasväcujeme sa ti a ukrývame sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci plnom lásky. Obdaruj nás svojimi čnosťami: pokorou, tichosťou, túžbou byť maličkí, aby sme boli úplne tvoji. Pomáhaj nám modliť sa, pracovať, vydávať svedectvo s láskou ako ty. S tebou sa chceme namáhať, obetovať, aby duše neveriacich pocítili milosť obrátenia. S tebou sa rozhodujeme pre svätosť. Amen.

Predchádzajúce

Posolstvá na tému: „ Aby vám bolo dobre na zemi…“

Ďalej

Rozhodnite sa pre svätosť (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)