S Máriou nádej nevyhasne (Terézia Gažiová)

Mária nás volá: „Nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste vyvolení, aby ste pri každej príležitosti boli svedkami nádeje.“ „Vy ste moja nádej. Vy ste moja radosť.“ Povedala nám 1. januára 2010.

Kto vstúpil do Máriinej školy vie, že ona nás nenecháva bez pomoci dosiahnuť to, k čomu nás volá. Vizionári nám vydávajú svedectvo, že na Vianoce sa Panna Mária zjavuje s dieťaťom Ježišom v náručí. Slovami je ťažko opísať radosť, ktorá žiari z Máriinej tváre. Pozýva nás zahľadieť sa Ježišovi do očí. On je tu, Mária starostlivo preveruje, či sme mu naozaj všetko odovzdali. Pýta sa nás: „Je vaše srdce otvorené pre Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život do jeho rúk?“ A materinsky nám objasňuje,  čo sa deje potom: „S Ježišom sa vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť, pretože vaše srdce prijíma jeho vôľu a všetko to, čo príde do vášho života. Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a nič vás od neho nevzdiali, pretože on vás drží pevne za ruku a nedovolí, aby ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach, pretože on sa stal Pánom vášho života.“ Povedala nám vo vianočnom posolstve 25. decembra 2020. Mária je matka nádeje, nestratila ju ani v tých najťažších chvíľach svojho života. Vždy znovu a znovu sa odovzdávala Bohu, do neho vkladala všetku svoju nádej. Stať sa Máriinou radosťou a nádejou je pozvanie stať sa jej podobný. Kto ju miluje, snaží sa ju nasledovať. Je prirodzené, že sa podobáme čoraz viac na toho, koho máme radi. 

Spomeňme si na chvíľu, keď sme spoznali pozvanie rásť s Pannou Máriou na ceste svätosti. Nech sa v nás obnoví sila povolania nechať sa ňou viesť.  

Priateľstvo s Máriou, úsilie žiť jej posolstvá nás privádza k tomu, že sa začneme správať ako ona. Budeme vkladať nádej do Ježiša ako ona. Iba v ňom je naša nádej. Jedného dňa sa nám môže stať, že nám ľudia povedia: „Podobáš sa na Pannu Máriu“. 

Tak ako o tom vydáva svedectvo vizionárka Mirjana Soldo, ked’ sa osobne stretla so sv. Jánom Pavlom II.: „Keď som sa pozrela do jeho očí, videla som v nich pohľad Panny Márie.

Mária nežiada od nás nemožné. Prinášať nádej môžeme vernosťou v prežívaní jej hlavných posolstiev, denným rozjímaním evanjelia, modlitbou ruženca, prijímaním Eucharistie, častou svätou spoveďou, pôstom, dobrými skutkami, napodobňovaním čností Panny Márie. 

V posolstve z 2. apríla 2016 sa nám zdôveruje: „Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozptýliť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozháňa všetku tmu, prináša môjho Syna“. 

Modlitba: Mária, matka nádeje, k tebe sa utiekame. Z  tvojho náručia chceme prijať našu jedinú nádej – novonarodeného Ježiša. Pomôž nám uveriť, že v ňom je naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Ty, ktorá si zotrvávala v nádeji aj v  ťažkých chvíľach až po tú najťažšiu pod krížom, vypros nám milosť podobať sa ti. Sprevádzaj nás, pomáhaj nám byť tvojimi vystretými rukami, svedkami nádeje v každej situácii pre tých, ktorí ju stratili a zostali bez Vianoc a bez Ježiša. Amen.

Predchádzajúce

LEN JEJ DÔVERUJ…

Ďalej

Byť svedkami nádeje (páter Ljubo Kurtovič, OFM)