S Máriou v modlitbe k Duchu Svätemu (М.М.)

Aj v predchádzajúcich posolstvách počas uplynulých rokov zjavení, Panna Mária spomínala a pobádala nás k modlitbe k Duchu Svätému. Na to, aby zostúpil Duch Svätý a mohol pôsobiť je potrebná modlitba. Modlitba je to, čo môžeme urobiť my a Duch Svätý urobí to, čo je pre nás nemožné. Dôležité je pripraviť cestu pre jeho príchod. Duch Svätý prichádza tam, kde nachádza otvorené dvere srdca, ktoré ho príjme.

Mária je Nevestou Ducha Svätého. Pozná jeho pôsobenie z vlastného života. Ona sa úplne otvorila Pánovi a upriamila sa na neho. Je plná Boha, plná Ducha Svätého. Tam, kde je Mária, tam je Duch Svätý. Ten istý Duch Svätý, ktorý sa na počiatku „vznášal nad vodami“, ako je napísané na prvej strane Svätého písma, ten istý Duch oživuje lono Panny Márie. To panenské lono rozkvitlo najkrajším kvetom tejto zeme – zeme i neba – Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.

„…Modlitba je to, čo môžeme urobiť my a Duch Svätý urobí to, čo je pre nás nemožné…“

Anjel zvestoval Panne Márii, že bude „zatienená“ Duchom Svätým. Týmito slovami jej oznámil, že sa stane živým chrámom, Božím príbytkom. Tieto slová nám pripomínajú posledné riadky z Knihy  Exodus. Pretože Mojžiš na Boží príkaz postavil stánok zjavenia, „oblak sa na ňom vznášal a Pánova sláva napĺňala príbytok“ (porov. Ex 40, 35). Mária sa takto stala a zostáva naplnená Duchom Svätým nielen počas vtelenia, ale aj celý svoj život. V Duchu Svätom zaspievala svoj Magnificat – Velebí moja duša Pána a pokračuje ho spievať s Cirkvou. A s Cirkvou, vo svojom spoločenstve Kristových učeníkov, ho bude spievať až do konca sveta a vekov.

Nikto na svete nemal vznešenejšie povolanie, ani nebol  povýšený k väčšej dôstojnosti ako Mária. Bola matkou vteleného Božieho Syna. A predsa ona svoju dôstojnosť a toto svoje povolanie uskutočňovala v najobyčajnejších situáciách každodenného života. Bola vernou manželkou, výnimočnou matkou, dobrou susedou, dušou a srdcom oddaná svojmu izraelskému národu, otvorená pre všetkých ľudí. Bola usilovnou ženou v domácnosti. Varila a prala, pracovala v dome a okolo domu, so svojimi spoluobčanmi zdielala všetky spoločenské radosti a starosti. V najobyčajnejšej každodennosti žila vznešenosť Božieho povolania. Jednoduché každodenné povinnosti vykonávala s mimoriadnou láskou.10

„…V Duchu Svätom Mária zaspievala svoj Magnificat a pokračuje ho spievať s Cirkvou. A s Cirkvou, vo svojom spoločenstve Kristových učeníkov, ho bude spievať až do konca sveta a vekov…“

Boh ani Panna Mária neočakávajú, a ani nežiadajú od nás niečo nemožné. Len Boh robí to, čo je nemožné, ak my urobíme to, čo je možné.

Môžeme sa otvoriť Svätému Duchu. Môžeme sa rozhodnúť pre modlitbu, skrze ktorú bude naša viera v Pána posilnená. Posilnená viera nás približuje k Bohu, vovádza nás do Božej mentality, do Božieho spôsobu života a pozerania sa na ľudí, na seba a na celý svet.

Modlitba zväčšuje našu lásku k Bohu. Skutočná láska k Bohu nás neodlučuje od druhých, ale nás robí otvorenejšími pre druhých a citlivými pre ich potreby.

Modlitba:

Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, obraciame sa k tebe v modlitbe, aby si nám vyprosila silu a svetlo Ducha Svätého. Od chvíle zvestovania si sa stala Božím príbytkom. Tvoje materinské lono rozkvitlo a každému človeku darovalo Spasiteľa sveta. Vypros každému srdcu, ktoré túži po plnosti a zmysle života, aby mohlo rozkvitnúť a stať sa miestom Božieho príbytku. Pros za nás, Panna Mária, aby sme mohli svetom šíriť Kristovu vôňu a byť svedkami jeho lásky vo svete. Nech Duch Svätý zaplaví naše duše a životy, aby v nás druhí videli a rozpoznali Boha a nie nás. Ďakujeme ti, Mária, že ostávaš s nami, že ťa neunavujeme a privádzaš nás k plnosti radosti a života, ktorou si aj ty sama naplnená. Amen.

Predchádzajúce

Modlitba a silná viera (Terézia Gažiová)

Ďalej

Novéna pred stretnutím na Ukrajine, 8. – 16. októbra