S pátrom Slavkom počas pôstu

„Pôst je časom, kedy si spomíname na Kristovu lásku, s ktorou za nás trpí. Je to príležitosť, aby sme si uvedomili, ako utrpenie samo o sebe neprinieslo ani sa nezaslúžilo o  spásu, ale láska, ktorou Kristus znášal svoje utrpenie a niesol svoj kríž.

Ako sa skutky pomoci druhým stávajú skutkami milosrdenstva len vtedy, keď ich robíme radostne, pokorne, s láskou a z lásky, rovnako sa aj otázka kríža stáva vykupiteľským utrpením vtedy, keď je kríž nesený s láskou. Kristovo napomenutie Jeruzalemských žien, aby neplakali nad ním, ale nad sebou a svojimi synmi, ktorí potrebujú obrátenie, je odpoveďou pre nás všetkých. Neslávime obdobie Veľkého pôstu, ani si nespomíname na Ježišovo umučenie, aby sme oplakávali to, čo pretrpel, ale aby sme si obnovili svoju lásku k nemu. Slávime pôst, aby sme získali nové povzbudenie na rast v láske, aby sme svoje kríže a svoje utrpenia niesli s láskou.

Pretože bez lásky nebudú mať takú hodnotu, ako by mali mať. A to by bola veľká strata. Pôst je časom obnovy, časom obrátenia a vracania sa, časom prebudenia sa zo smrteľného sna a vždy časom nového života, života skrze lásku. Čas pôstu začína v zime a končí na jar. Začína umučením a končí zmŕtvychvstaním.“

Zdroj: Glasnik mira

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a dobré skutky (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Otvorte sa (Terézia Gažiová)