Satan chce zničiť môj plán a ukradnúť vám pokoj (fra Ljubo Kurtović)

Je veľa posolstiev, v ktorých nás Panna Mária pozýva k modlitbe na jej úmysly. V posolstve z 25. augusta 2011 nám hovorí: „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán.“

Panna Mária ako skutočná matka upozorňuje svoje deti na zlo a Zlého, ktorý chce zničiť jej plány a priania. Ona sa nebojí rozprávať o satanovi, lebo vie, že je už porazený, ale chce, aby sme si v slobode vybrali a kráčali cestou, ktorá vedie k Bohu.Tragický osud človeka je, že si musí vybrať spomedzi Boha a Zlého. V posledný deň sa ukáže, na koho sme strane. Satan je duch, strašný pre svoju prefíkanosť, nástrahy a klamstvá. Mení sa na anjela svetla. Satan predstavuje hriech nie ako niečo odporné, „ale na jedenie chutné, na pohľad krásne“  (Gn 3, 6), ale mimo Božej vôle a to je samotná podstata hriechu. Človek otvoril hriechu dvere svojho srdca. Takto  zlo vošlo do sveta a rozmnožilo sa vo svete.

Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí: „… Zlo nie je nič abstraktné, ale označuje osobu, satan, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. „Diabol“ je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi“ (KKC 2851).

Božia vôľa je náš pokoj. Posolstvá Panny Márie sú naše dobro. Matka nemôže chcieť inak pre svoje deti. Ako nerozpoznať cez celé tie roky jej materinský záujem a starostlivosť o každé svoje dieťa. Preto upozorňuje na všetky prefíkanosti a zvádzania Zlého, ktorý nám chce ukradnúť pokoj.

…ale chce, aby sme si v slobode vybrali a kráčali cestou, ktorá vedie k Bohu.               Tragický osud človeka je, že si musí vybrať spomedzi Boha a Zlého…

Veľmi dobre poznáme, že keď sme znepokojení, skľúčení, keď je naše srdce bez pokoja, vtedy aj naše slová, ktoré vyslovujeme rania nás samých, ale aj druhých. Keď v srdci nemáme pokoj, vtedy realitu nevidíme jasno. Je to niečo podobné ako keď sú naše oči zakalené, nevidíme cestu, ktorou máme ísť. V ľudskom srdci sa začínajú vojny ale aj pokoj. Ak je v ľudskom srdci nenávisť, strach, zlosť a všetky druhy hriechu, vtedy je začiatok vojny veľmi blízko. Tieto vojny vznikajú nielen medzi štátmi, ale aj v každodenných medziľudských vzťahoch.

Peklo alebo raj začínajú tu na zemi a nie iba po smrti. Neskoršie po smrti pokračujeme v tom, čo sme žili tu na zemi. Preto sa potrebujeme rozhodnúť a postaviť sa na Božiu stranu, na stranu dobra a pokoja.

Kráľovná pokoja nepozýva len k pokoju, ale nás povzbudzuje, aby sme využili výnimočný a silný prostriedok na dosiahnutie pokoja a to je modlitba. Nepozná iný spôsob ani nejaký iný prostriedok, ktorým môžeme prísť k pokoju. Ak by poznala nejaký iný prostriedok alebo spôsob, určite by nám to povedala.

…Takto budem žiariť tak, ako ty žiariš – žiariť, aby som bol svetlom pre druhých. Svetlo, Ježišu, bude prichádzať od teba, nie odo mňa…

Boh k nám môže prísť, len vtedy, ak mu pripravíme priestor v našom srdci. Modlitba je prostriedok, ktorým pripravujeme priestor pre Boha, ktorý sa nikdy nevnucuje, ale sa daruje tým, ktorí ho túžia prijať. Nech nás modlitba urobí disponovanými pre Boha, aby on mohol konať skrze nás v našich medziľudských vzťahoch i v tomto svete.

Modlitba

„Drahý Ježišu, pomôž mi šíriť tvoju vôňu kdekoľvek pôjdem. Zaplav mi dušu svojím duchom i životom. Zmocni sa celej mojej bytosti, aby bol môj život vždy vyžarovaním tvojho života. Buď vo mne, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši.

Daj, aby tí, ktorí sa pozerajú na mňa, nevideli mňa, ale teba – Ježišu. Os-taň navždy so mnou. Takto budem žiariť tak, ako ty žiariš – žiariť, aby som bol svetlom pre druhých. Svetlo, Ježišu, bude prichádzať od teba, nie odo mňa. Ty budeš žiariť skrze mňa, úbohého.

Daj, aby som ťa oslavoval prinášajúc ťa tým, ktorí ma obklopujú, takým spôsobom, aby si bol nadovšetko milovaný. Daj, aby som ťa ohlasoval nie slovami, ale príkladom, silou, ktorá priťahuje, ochotnou prácou, viditeľnou plnosťou lásky, ktorou je moje srdce naplnené voči tebe. Amen.

John Henry Newman (1801.-1890.)

Predchádzajúce

Modlite sa na moje úmysly (Terézia Gažiová)

Ďalej

Oáza v púšti tohoto sveta