Satan vás chce obrátiť proti Bohu (Terézia Gažiová)

Nebeský zápas za pokoj v našich srdciach pokračuje. Vianoce – sviatky pokoja sú za nami, a pokoja niet. Nebo sa nás nevzdáva, nebeský Otec sa vo svojej dobrote každý deň podujíma konať zázraky pokoja na príhovor Ježišovej matky. Znovu a znovu sa nám ponúka jej príklad získavania pokoja: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”. Jej život pokorného odovzdania sa do Božej vôle je príbehom pokoja. Toto je jej túžba pre nás. Posolstvami nás vedie, pomáha nám ako reagovať teraz v tomto období, aby sa tak stalo.

V dnešnom posolstve počujeme, že satan je silný a chce, aby sme sa obrátili proti Bohu. Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že „zlo nie je niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-bolos) je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“ ktoré sa uskutočnilo v Kristovi (KKC 2851, 414, 414). Satan a ostatní zlí duchovia sú padlí anjeli, lebo slobodne odmietli slúžiť Bohu a jeho plánu. Ich voľba proti Bohu je definitívna. Pokúšajú sa pridružiť človeka k svojej vzbure proti Bohu.“ 

Panna Mária nám často hovorí vo svojich posolstvách o existencii satana a jeho zákernom pôsobení. „Satan vám chce popliesť hlavu každodennými starosťami a vo vašom živote chce zaujať prvé miesto. Satan je silný a chce vás zničiť a rozličnými spôsobmi podviesť; chce zo všetkých síl zničiť pokoj, ktorý prichádza od Boha; chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, na ktorej žijete. Teraz ako nikdy predtým chce satan ukázať svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce stále viac ľudí zviesť na cestu smrti a hriechu. Satan chce zničiť všetko, čo je sväté vo vás a okolo vás…“

Môžeme povedať, že sa nám ponúkajú dve možnosti ako prežijeme svoj pozemský život. Na jednej strane je diabol so svojim pozvaním – nebudem slúžiť – „Non serviam“ a na druhej Mária – „Fiat“ – hľa, tu som, aby som slúžila.

Jej život pokorného odovzdania sa do Božej vôle je príbehom pokoja. Toto je jej túžba pre nás…

Známy exorcista svetového mena páter Gabriel Amorth nazýva Medžugorie „veľkolepou pevnosťou proti satanovi.” V jednom rozhovore tiež povedal: „Raz môj priateľ exorcista počas modlitby exorcizmu počul diabla ako hovorí: Každé “Zdravas, Mária“ je pre mňa ako úder po hlave. Keby kresťania vedeli, aký mocný je ruženec, to by bol môj koniec.”

I to nám môže potvrdiť silu ukrytú v zrnkách ruženca. Mária nám hovorí, dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi – ruženec v rukách. Modlitba taká jednoduchá a taká mocná.

Aj v Medžugorí, tak ako i na iných miestach Máriiných zjavení ako  Fatima, Lurdy počujeme jej prísľub – „ruženec je najsilnejšia zbraň proti   diablovi. Satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami. A ja vám nemôžem pomôcť, lebo ste vzdialení od môjho srdca.“ povedala nám v jednom posolstve Panna Mária.

Modliť sa s ňou, znamená priblížiť sa k Bohu. „Milovaní, podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jak 4-7,8)

„Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, ktorý vám ponúka svet. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa s mojím Synom Ježišom prihováram za vás.“

…v modlitbe sa s Máriou rozhodovať pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba…

Možno sme počuli ako jeden mních každé ráno vychádzal do ulíc mesta, obdivoval výklady obchodov a množstvo krásnych vecí hovoriac: „Koľko je toho, čo nepotrebujem.” Konkrétnym predsavzatím pre nás do týchto dní môže byť – v modlitbe s Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s ňou vyberať vo svete ponúk to, čo potrebujem a čo mi netreba, koľko potrebujem a koľko nepotrebujem. Môžu to byť rôzne veci, móda, jedlo, internet…

Opakom egoizmu je altruizmus. I v tejto záležitosti je Mária pre nás vždy oduševnením. Prijíma Ježiša a ponáhľa sa slúžiť. Jej srdce bije pre celý svet. Proti egoizmu bojujme láskou. Nech nás v tomto období nadchýna modlitba s ňou a jej nežná a materinská starostlivosť o blížnych.

Modlitba:

Mária, spojení v modlitbe s tebou prosíme o pokoj v ľudských srdciach, rodinách i vo svete. K tebe sa utiekame vo všetkých vnútorných zápasoch a pokušeniach. Stoj pri nás Mária. Vyprosuj nám dar rozlišovania v  ponukách sveta medzi dobrom a zlom. S tebou sa rozhodujeme pre svätosť a prosíme o dar vytrvalosti. Amen.

Obrázok: Dina Abele

Predchádzajúce

Rozhovor učiteľa a žiaka o pôste (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlite sa za pokoj (M.M.)