Sila deviatich prvých piatkov

V krátkosti sa predstavím. Žijem v sviatostnom manželstve už 36 rokov, spolu s manželom sme navštívili Medžugorie viac ako 20 krát. Je to náš druhý domov, vždy si v „Medžu“ veľmi oddýchneme a načerpáme. Za tie roky návštev školy Panny Márie sme sa mnohému „vyučili“ a uviedli do praxe. Ale samozrejme až do konca života sa máme čo učiť, meniť a naprávať. Som vďačná Pánu Bohu a Panne Márii za mnohé milosti a nezaslúžené dary, ktoré sme od nich dostali a za množstvo vypočutých modlitieb.

Uverila som v silu modlitby, modlitby ruženca, silu adorácie. Viem, že keď sa modlím za spásu duše človeka, túto modlitbu Boh vždy vypočuje. Je to jeho vôľa, aby duša človeka bola spasená, veď preto prišiel na tento svet.

Chcem sa podeliť s vami príbehom z našej rodiny. Vždy som sa modlila za mojich blízkych príbuzných, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. V priebehu posledných 2 rokov zomreli 3 sestry – moja mama, moja krstná a birmovná mama. Moja ťažko chorá mama sa 3 roky pred odchodom do večnosti obrátila, spovedala sa, modlila sa a prijala pred smrťou sviatosť pomazania chorých.

 Za moju 82 ročnú krstnú mamu som sa modlila a veľmi som ju prosila, aby pristúpila k sviatosti zmierenia. Dlho nechcela…. Súhlasila 2 roky pred odchodom do večnosti,  vyspovedala sa po 70 rokoch. Ako dieťa bola na 1. sv. prijímaní, hneď si urobila 9 prvých piatkov ako jej to odporučil kňaz a odvtedy nepristupovala k sviatostiam. Umrela zaopatrená potrebnými sviatosťami.

Moja birmovná mama Janka tiež žila v sviatostnom manželstve, ale vieru nepraktizovala. Pred dvoma rokmi dostala ťažkú diagnózu, na moju prosbu po 47 rokoch prijala sviatosť zmierenia a kňaz jej dal za pokánie urobiť si deväť prvých piatkov. Súhlasila, kňaz ju navštevoval doma v ťažkej chorobe a urobila si prvých deväť piatkov. Krátko nato náhle zomrela na inú diagnózu.

Za týchto ľudí, mne srdcu tak blízkych, som sa modlila a  prosila o spásu ich duše. Som Bohu veľmi vďačná, že vypočul moje modlitby a že sú zachránení.

Dlhé roky som sa modlila za svojho brata. Žije 30 rokov vo sviatostnom manželstve a má dve dospelé deti. Vieru nepraktizoval. Dalo by sa povedať, že veril tak trochu všetkému- budhizmu, hinduizmu, reiki, rozličným liečiteľom… kresťanstvo kritizoval, zosmiešňoval. Občas, keď sme začali komunikovať na tému kresťanstva celé to skončilo zle.

            Pred 5 rokmi som si povedala, že čokoľvek povie, nebudem nijako reagovať. Už nič nepoviem. Lepšie je hovoriť Bohu o hriešnikovi ako hriešnikovi o Bohu. Urobila som prvých deväť piatkov za obrátenie svojho brata a každý týždeň zvlášť na adorácii som prosila o spásu jeho duše. Na moje veľké prekvapenie sa ma vlani v septembri spýtal, či ideme do Medžugoria na púť, že aj on by tam išiel so svojou manželkou. Viem, že ho pozvala Panna Mária. Zúčastnili sme sa spoločne semináru pre manželské páry. Môj brat sa vyspovedal po 30 rokoch a jeho manželka po 25 rokoch. V Medžugorí prestal fajčiť a doteraz nefajčí. Kúpil mi krásne srdce s vyobrazenou Pannou Máriou a postískal ma, poďakoval sa. Po dlhých rokoch sa dokážeme normálne spolu rozprávať. Po návrate z Medžugoria som ich navštívila a zaniesla som im knihy a opýtala som sa, či sa modlia ruženec. Švagriná odpovedala áno, musím. Ja som sa spýtala: Prečo musíš? Odpovedala, že kňaz jej dal za pokánie pomodliť sa 9 celých ružencov a urobiť si prvých deväť piatkov. Môj brat na to povedal, že aj on by si mal urobiť prvých deväť piatkov. Ja som mu odpovedala, že ja som ich už pred 5 rokmi za jeho obrátenie  urobila. Prekvapene sa na mňa pozrel a povedal: „A prečo mi to tak dlho trvalo?“ Ja som odpovedala, že neviem, len Pán Boh to vie, on vie, kedy je ten správny čas. Brat povedal, že aj on urobí deväť prvých piatkov – za srdcu blízkeho človeka. Tak sa vždy na prvé piatky stretneme v kostole. Teším sa z obrátenia môjho brata, švagrinej, viem, že je to silný duchovný boj. Modlím sa za nich, zasväcujem ich Panne Márii.

Stále dookola robím prvých deväť piatkov za spásu duší mojich príbuzných a vidím, že Pán Boh koná, vždy moju modlitbu vypočuje.

Prvých deväť piatkov môžeme urobiť v zastúpení za hocikoho z našich blížnych, priateľov i nepriateľov, za všetkých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Pánu Bohu a Panne Márii patrí moja veľká vďaka!

                                                                                             S láskou Františka, Slovensko

Predchádzajúce

Modlitba a pôst robia zázraky (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

6. výročie nepretržitej modlitby