Skončili posolstvá v Medžugorí?

Predchádzajúce

Adorácia, 31.03.2020, kostol sv. Jakuba Medžugorie

Ďalej

Homília, páter Boris Barun, 01.04.2020