Slavko Barbarić OFM „Postite sa srdcom“

4. Pôst v Biblii. Starý zákon

4.3 Pôst v čase smútku

Obyvatelia Jábes Galaálu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom, vybrali sa všetci bohabojní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov z múru Betsanu, vrátili sa do Jábesu a tam ich spálili. Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tamariškou v Jábese a postili sa sedem dní (1 Sam 31, 11-13).

Nato Dávid chytil svoj odev a roztrhol ho podobne všetci mužovia, ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali a postili sa až do večera za Šaulom a jeho synom Jonatánom, za Pánovým ľudom a za domom Izraela, pretože padli pod mečom (2 Sam 1, 11-12).

V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terebintou v Jábese a postili sa sedem dní (1 Krn 10, 11-12).

 

 4.4 Modlitba a pôst za uzdravenie

Dávid povedal Nátanovi: „Zhrešil som proti Pánovi!“ A Nátan vravel Dávidovi: „Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš!“ Že si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie!“ Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka, a ochorelo. Dávid prosil Boha za chlapca, Dávid sa prísne postil a keď prišiel (domov), ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme. Ale nechcel, ani s nimi nejedol (2 Sam 12, 13-17).

 

4.5 Pôst a vnútorné uzdravenie so skúsenosťou Boha

Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody! Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa ho a povedal: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!“ Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil Pán a spýtal sa ho: „Čo tu robíš, Eliáš?“ On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov! Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom! Ja sám som ostal, za mojím životom však sliedia, chcú mi ho vziať.“ On mu povedal: „Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána!“

Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. V tom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: „Čo tu robíš, Eliáš?“ (1 Kr 19, 6-13).

 Zdroj: freeimages.com

Predchádzajúce

Zasvätený život očami zasvätených

Ďalej

Pevní v modlitbe a odvážni vo viere (Terézia Gažiová)