Som s vami (Terézia Gažiová)

Vizionári v Medžugorí vydávajú svedectvo, že kým je nebo nad ním otvorené, kým je nebeská Matka s nami neobyčajným spôsobom prostredníctvom svojich zjavení, je to čas veľkých milostí. Vždy je pre nich ťažko opísať lásku a radosť, s akou Mária prichádza medzi nás. Ťažké je opísať ľudskými slovami tú silu lásky, ktorou mení naše srdcia a robí nás svojimi apoštolmi lásky. Prebúdza nás k životu s Bohom, učí nás na Božiu lásku odpovedať láskou.

Mária nám opakuje: „Toto je čas milosti, využite ho, kým som s vami na vaše osobné obrátenie“. S Máriou je obrátenie oveľa ľahšia ako bez nej. Ona pozná Ježišov program obrátenia ako nikto z ľudí. Prijmime jej materinské rady, posolstvá.

Jej najčastejším posolstvom je pozvanie k modlitbe. Najväčšie, najkrajšie, najradostnejšie veci v našom živote sa odohrávajú na kolenách. Toľkokrát sme v Máriinej škole počuli: „Modlite sa dovtedy, kým sa vám modlitba nestane radosťou“.

K tej skúsenosti vedie iba jedna cesta – modliť sa, modliť sa, modliť sa. „Modlitba je cesta k dokonalej láske“, povedala nám Panna Mária nedávno.

Často počujeme ľudí hovoriť nemám čas, nestíham sa modliť. A Mária hovorí – „problém nie je čas, problém je láska“. Ak sa chcete modliť lepšie, musíte sa modliť viac. Modliť sa viac je osobné rozhodnutie. Modliť sa lepšie je milosť daná tým, ktorí sa modlia viac. A to znamená jednoducho byť viac s Bohom, s Láskou. V modlitbe srdcom sa odohráva naša premena k dobru.

Svet je plný nepokoja, chaosu, neistoty. Boh nám ponúka východisko i prostredníctvom Márie – keď sa začneme k dobru meniť my, potom sa začnú meniť i ľudia okolo nás.

„Najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala, je pozvanie k obráteniu.“ Pracovať na vlastnom obrátení je pozvanie prežívať príbeh svojho života originálnym spôsobom – v láske.

Svätí menia svet. Človek s pokojom a Božou láskou v srdci vie, že najmocnejší je na kolenách s Bohom,  so Všemohúcim. Keď sa Boh stane v našom srdci tou najväčšou láskou, ktorá prevyšuje všetky ľudské lásky – zlo prestáva a pokoj zavládne vo svete. Toto je Máriin prísľub: „Ako jednotlivci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v mojom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet; nebojte sa, nie ste sami; ja som s vami a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za vás.“ 

Mária prichádza, aby nám pomohla prejsť týmito ťažkými skúškami. Nech nás uisťuje jej milujúca prítomnosť v modlitbe, v spomienke na jej posolstvá. Ona je tu vždy, keď si na ňu spomenieme, aby nám pomohla, chránila nás a viedla. S ňou sme v bezpečí. Vrhnime sa do jej náručia a ukryme v jej Srdci celý rozbúrený svet.

Modlitba:
Nebeský Otče, znovu ti ďakujeme za to, že dovoľuješ Márii opúšťať nebo a prichádzať medzi nás. Ona nám opakuje Ježišove slová: „Nebojte sa!“ Matka, ty nám dávaš recept proti strachu a neistote, keď hovoríš: „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, kto sa postí nebojí sa zla. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny, i strach.Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s vami a učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote!“ Mária, pomôž nám žiť to, k čomu nás pozývaš. Amen.

 

 

 

Predchádzajúce

Požehnanie matky

Ďalej

Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)