Som s vami (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020.

„Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k modlitbe, otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a vykročte na cestu obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás odkryl radosť žitia. Všetkých vás, deti moje, milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Som s vami

Oslávili sme 39. výročie zjavení Panny Márie. Každým výročím sa otvára jej nový školský rok. Tento, ktorý sa práve začal je štyridsiaty, výnimočný, historický, biblický. V našich srdciach sa ozýva nekonečná vďaka za toľké plody, obrátenia, uzdravenia, odpovede, povolania.

Mária nás uisťuje, že je s nami a počuje naše modlitby i volania. Vizionári svedčia: „Kým je Mária s nami, je to čas milosti, po ňom nasleduje čas odkrývania tajomstiev a po ňom obdobie víťazstva Nepoškvrneného Srdca“.

Tí, ktorí prežili smrť svojej pozemskej matky, vedia, že keď zomrie mama, stráca sa zem pod nohami, jej miesto nikto nemôže nahradiť, mama je len jedna. „Preto, deti moje, prosím vás, prijmite svážnosťou a prežívajte posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac medzi vami a keď už vás nebudem viac viesť ako neisté dieťa pri prvých krokoch. Preto, deti moje, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a uskutočňujte ich v živote!“, povedala nám v jednom zo svojich posolstiev. I tento čas raz príde.

Aká je to milosť vedieť, že nie sme siroty, lebo vieme, že okrem pozemskej mamy máme i nebeskú matku. Ona je stále s nami a prichádza na pomoc vždy, keď ju pozveme.

Avšak neobyčajným spôsobom je s nami prostredníctvom zjavení v Medžugorí. Je to tak ako hovorí: „Budem vám dávať posolstvá ako nikdy doteraz v dejinách ľudstva. Prišla som, aby som pozvala ľudstvo k obráteniu poslednýkrát.“ Mária je naša nádej, hviezda ranná, ukazuje nám cestu uprostred tmy a nepokoja tejto doby. Keď žijeme jej posolstvá vedie nás k Ježišovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Počas 39 rokov vyrástli v jej škole milióny apoštolov po celom svete. Nazýva nás svojimi anjelmi, milovanými deťmi, hviezdami, rukami, srdcom, apoštolmi lásky. Buďme to viac ako kedykoľvek doteraz. Je čas zodpovednosti za darované milosti, čas rozhodnutia, dať sa jej úplne k dispozícii.

„Drahé deti, prichádzam k vám, pretože ma posiela môj Syn Ježiš. Chcem vás viesť k nemu, chcem, aby ste v ňom našli pokoj, skutočný pokoj. Tento svet vám dnes nemôže dať skutočný pokoj, preto vás aj dnes pozývam k vytrvalosti v modlitbe.
Modlite sa za moje plány, projekty, ktoré chcem uskutočniť s touto farnosťou a s celým svetom. Drahé deti, ja som sa neunavila, preto aj vy buďte neúnavní. Modlím sa za vás všetkých a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za každého z vás.
Ďakujem vám, drahé deti, pretože ste aj dnes povedali áno a odpovedali na moje pozvanie“, povedala nám 24. júna 2020.

V jednom posolstve nám Mária hovorí: „Vy, ktorí ste povedali, že ste moji, vydajte zo seba všetko“. Pre nás, ktorí sme prešli skúsenosťou Medžugoria, teda Božej lásky, je to výzva v tomto jubilejnom roku vydať zo seba všetko. Rozhodnime sa tento rok prežiť viac na kolenách za jej plány a v darovaní sa blížnym, zvlášť tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Nebo pre nich v Máriinej škole sa získava modlitbou a láskou.

Modlitba:

Ďakujeme ti, Mária, za to, že si neúnavná a neustále nám opakuješ: „Vediem vás k svojmu Synovi. Urob nás citlivými v rozpoznávaní toho, čo si od nás praješ a pomôž nám to i uskutočniť, tak ako si to predstavuješ. S tebou prosíme za nových apoštolov do tvojich plánov pokoja. Pomôž nám neunaviť sa v modlitbe a láske, aby sme svedectvom svojho života priťahovali druhých k svätosti života a radosti. Amen.

 

Predchádzajúce

Správy z Medžugoria, 02.07.2020

Ďalej

Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)