Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia.Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. (2 Kor 5, 16-21)

Ľudské činitele pripravujú miesto na Božie účinkovanie. Preto je zvlášť dôležité zdôrazniť úlohu kňaza pri spovedi. Ľahko to môžeme porovnať s úlohou lekára pri liečbe chorého. Lekár musí dobre poznať choroby a pôvodcu chorôb, ale ešte väčšmi lieky a proces uzdravenia. Tak je to aj s kňazom. Musí mať hlbokú vieru, lásku a nádej, ale tiež hlboké skúsenosti s duchovným životom a so zákonmi rastu. Musí vedieť počúvať a rozumieť aj to, čo sa odohráva v duši kajúcnika. Len tak môže spovedník urobiť to ľudské, aby bolo všetko prichystané pre to božské.

V rozhovore kňaz usmerňuje k dobrému, upozorňuje na nebezpečenstvá, zasieva nové semeno Božieho slova do duše kajúcnika. Preto sa kňaz často nazýva dušpastier – ten, kto sa stará o dušu. On dušu pripravuje a v Božom mene odpúšťa hriechy a lieči rany.

Okrem znalostí o človeku všeobecne a poznania ľudskej duše a srdca, kňaz by mal poznať – pokiaľ je to možné – aj konkrétneho kajúcnika. To znamená, že ten sa má predstaviť, povedať, kto je a čo robí, z akých materiálno-sociálno-morálno-etických podmienok prichádza. Má stručne opísať aj vývoj svojho duchovného života. Je to dôležité, aby mohol dostať konkrétne rady a pokyny, ako má prekonať pokušenia, a zvlášť na čo má v pozitívnom zmysle dávať pozor. Preto je dobré, aby si kajúcnik zvolil podľa možnosti jedného kňaza za pravidelného spovedníka. A potom z času na čas, príležitostne nech si nájde iného kňaza. To je dôležité pre intenzívnejší duchovný život. Človek, ktorý nežije intenzívne po duchovnej stránke, iste bude najradšej neprestajne striedať spovedníkov, lebo sa chce predstaviť v takom svetle, aby uspokojil spovedníka. Možno sa bojí otázky, prečo sa nepolepšil od poslednej spovede.

Inými slovami, spoveď je priateľské stretnutie človeka, ktorý hľadá milosť zmierenia, ktorý sa chce vnútorne uzdraviť po odpustení hriechov, s človekom, ktorý v Božom mene počúva a hovorí: Neboj sa! Odpúšťajú sa ti hriechy! Choď v pokoji a viac nehreš! Spovedník aj kajúcnik v spovednom stretnutí naozaj slávia Božie milosrdenstvo, Božiu lásku a odpustenie. Preto je spoveď v podstate oslavou a radostným stretnutím.

Predchádzajúce

Boh ma posiela, aby vás zachránil (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba a pôst robia zázraky (páter Ljubo Kurtovič, OFM)