Stretnutie Mons. Henryka Hosera s pútnikmi z Ukrajiny

Drahí priatelia, chceli by sme sa s vami podeliť s veľkou radosťou. V tieto požehnané vianočné dni sme mohli očakávať narodenie nášho Spasiteľa spolu s pútnikmi z Ukrajiny, ktorých prišlo do Medžugoria okolo 900.

image003S veľkou vďačnosťou v srdci chceme poďakovať Bohu za dar arcibiskupa Henryka Hosera, za jeho otvorené srdce, prítomnosť medzi nami a za slovo, ktorým sa obrátil pútnikom z Ukrajiny:

„…V tieto dni vašej púte sa modlime za pokoj na Ukrajine, za Ukrajinu – veriacu, ktorá prijala kresťanstvo ešte v prvom tisícročí. Prinášate so sebou svoje úmysly, odovzdajte ich všetky Matke Božej a Ježišovi a ak je to Božia vôľa, aby ich vyslyšali. Každý z vás je predstaviteľom jednej rodiny, dediny, mesta a všetkých ľudí, ktorí sú vám zverení a za ktorých sa tu treba modliť. Tento čas tu je pre vás požehnaním. Využite každú minútu, aby ste sa priblížili k Bohu, aby ste ho spoznali v modlitbe ruženca, v modlitbe krížovej cesty, aby ste ho spoznali v Eucharistii, na adorácii, taktiež vo sviatosti zmierenia, kedy prežívame narodenie sa do nového života cez image002sviatosť odpustenia. Modlite sa za svojich rodákov, Ukrajincov, ktorí museli vycestovať do cudziny za chlebom, aby zarobili peniaze pre svoje rodiny. Za nich všetkých, aby ich Pán požehnal a šťastne sa mohli vrátiť domov. Modlime sa aj za chorých a opustených, ktorí zostali doma, za ľudí, ktorí sa poddali alkoholu, za mladých, ktorí drogujú… Aj vám želám, aby sa vo  vás narodil Pán a  v živote ďalej kráčali s ním.“

Na konci svojho príhovoru arcibiskup všetkých požehnal.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi za všetky milosti darované v tieto dni každému ľudskému srdcu.

Predchádzajúce

Ježiš – Kráľ pokoja (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Vizionári hovoria: Ivan Dragićevič