Svedectvo počas duchovnej obnovy pre manželské páry v Medžugorí

„… Uvedomili sme si, že pokoj, láska, porozumenie a dôvera v rodine sú plodom práce na svojom srdci a budovania osobného vzťahu s Ježišom.“

Inga a Artur, Lotyšsko

„…Znovu sme si pripomenuli, že na prvom mieste musí byť Boh. Veľmi zaujímavé boli katechézy pátra Marinka o otvorenom srdci, o tom, aké je dôležité zo srdca vykoreňovať zatrpknutosť, posudzovanie a napĺňať ho láskou.

Ako manželka som si uvedomila, že chcem zmeniť veľa vecí na svojom manželovi, nevšímajúc si tie krásne a pozitívne vlastnosti, ktoré má. Pochopila som, že musím začať od seba. Dôležité je žiť tu a teraz.“

„Pochopil som, že keď v živote dôjde k nejakej negatívnej situácii, môžem sa na ňu pozrieť z druhej strany a môžeme ju riešiť spolu ako pár.

Po Medžugorí chcem začať všetko z čistej strany. Veríme, že táto duchovná obnova nám pomôže upevniť náš vzťah, všímať si viac pozitívne vlastnosti v tom druhom, ďakovať si za maličkosti, ktoré si často nevšímame a prijímať sa navzájom takými, akými nás stvoril Boh.“

Michailo a Nadija, Ukrajina

„…Môj manžel sa prvýkrát po 20 rokov manželského života začal modliť ruženec.“

Svetlana a Fedor, Ukrajina

„…Chcela som dosiahnuť vnútornú slobodu, prijímať s pokojom v srdci situácie, ktoré sa nezhodujú s mojimi plánmi.“

Liga a Janis, Lotyšsko

„…Pochopili sme ako málo v našom každodennom živote robíme niečo pre to, aby sme boli bližšie k Bohu a k blížnym. Pochopili sme, že sa málo modlíme, pretože modlitba je základom pre praktizovanie pravej kresťanskej lásky k blížnym. Počas duchovnej obnovy bolo niekoľkokrát zdôraznené, že sme jeden pre druhého darom a že sa musíme prijímať takými, akými sme. Milovať druhého človeka tou láskou, ktorú daroval Boh, ale túto lásku si treba vyprosovať – prosiť o ňu Ježiša, pretože on je dokonalý príklad lásky.“

Hyacinta a Edgar, Lotyšsko

„…Navždy si zapamätám katechézy pátra Marinka, úprimnosť, s akou rozprával a jeho jednoduché ľudské príklady. Zachovám si v srdci všetkých ľudí, ktorých som stretla (ktorí boli v organizácii tejto duchovnej obnovy), pretože dávali lásku. Pomyslela som si, že v prítomnosti takýchto ľudí, berúc si z nich príklad, sa aj takí ako ja, začnú meniť. Zapamätám si adoráciu, čas v tichu spolu s Ježišom…“

Signe a Kristap, Lotyšsko

„….Veľmi dobrá bola skúsenosť pôstu. Nielen pôst o chlebe, ale jeden deň som vyskúšal byť bez internetu. V tento deň sme spolu s manželkou strávili v modlitbe, rozhovore. Keď som na druhý deň zapol internet cítil som, ako ma vťahuje a pochopil som, že sa treba od neho odpútavať. A práve vtedy prišiel vnútorný pokoj. Pochopil som, že pri internete je dôležité vedieť, prečo tam vstupuješ, čo chceš získať, urobiť, čo treba, vypnúť ho a žiť reálny život. Tento pôst od internetu bol pre mňa oveľa dôležitejšou skúsenosťou ako jesť, či nejesť.“

„…Asi sme boli najmladším manželským párom, ktorý bol na duchovných cvičeniach. Sme spolu ešte krátko, ale som rada, že Boh mi dal poznať už na začiatku, aký dar som dostala. Tiež sa mi veľmi zapáčil pôst. Túto skúsenosť pôstu si vezmeme so sebou domov. Ďakujem Bohu za všetko.“

Janek a Natália, Ukrajina

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Osobná skúsenosť (Slavko Barbarić OFM)