Svet zabudol a opustil Boha (Fra Ljubo Kurtović)

Blahoslavená Panna Mária vo svojom posolstve potvrdzuje to, čo spozorovala už i dvojica známych pápežov, ktorí s horkosťou a bolesťou poukázali na situáciu duchovného stavu sveta.

Pápež Pius XII. povedal: „Hlavným hriechom nášho storočia je strata citlivosti pre hriech.“ A pápež Ján Pavol II. naňho nadväzuje: „Táto strata ide súčasne so stratou zmyslu pre Boha.“

Dnes už viac nie je moderné hovoriť o hriechu. Následkom hriechu je slepota a hluchota na Boha. Hriech nás robí nerozumnými – učí nás Biblia. Dnešná kultúra vnucuje dojem, že sa všetko môže bez Boha. Následkami tohto zabudnutia a necitlivosti voči Bohu sú frustrácia a nespokojnosť mnohých ľudí.

Dejiny izraelského národa prešli bolestivou skúsenosťou. Prechádzali skúsenosťou otroctva, púšte, straty kráľovstva, spustošenia Jeruzalema i chrámu. V tom utrpení, v otázkach a bolestiach zakúsili, že všetko, čo sa stalo je následok zabudnutia na Boha.

…Matka viery a nádeje, chceme sa s tebou modliť a vytrvať, aby sme mohli zakúsiť premenu srdca, ktorú Boh daruje tým, ktorí ho milujú a ktorí mu veria…

Biblia nás učí, že zabudnutie na Boha má katastrofálne následky či už pre jednotlivca, alebo aj pre národ. Vyvolený národ prechádzajúci utrpením znovu odkryl Božie pôsobenie. Boh píše rovno aj po krivých čiarach. Oslobodenie sa odohráva nie vtedy, keď obviňujeme druhých, ale vtedy, keď prevezmeme vlastnú zodpovednosť za svoje skutky. Ak človek nevychádza z vlastného utrpenia bohatší o skúsenosť a poznanie, potom je to stav spustošenia a zničenia.

Východ zo stavu spustošenia sa odohráva po obrátení a odpustení, t. j. po oslobodení sa od negatívnych emócii, ktoré sa vynárajú pri spomienke na pretrpené zlo a odmietnutie. Len čo sa Izrael oslobodil zo zabudnutia a vrátil sa k rozpamätaniu sa, ktoré zahŕňa uskutočňovanie Božích prikázaní, odohral sa nový Exodus, nové oslobodenie.

Človek si môže pre rôzne dôvody pomyslieť, že Boh zabudol alebo opustil. Stalo sa to aj učeníkom, kým boli s Ježišom v loďke. Boli v nebezpečenstve kvôli silnému vetru a morským vlnám, ktoré ohrozovali, že sa loďka prevráti. A Ježiš v loďke spal. Učeníci mu vyčítajú, že sa o nich nestará. Viera Ježišových učeníkov zažila skutočné stroskotanie, pretože prestali veriť v Ježiša a jeho moc, ktorá ich chráni aj v najťažších časoch života.

Cez podobné situácie a pokušenia prechádzame v živote aj my sami a veľakrát sa nám zdá, že Boh sa vzdialil alebo spí. Najmä, keď všetko ide od ruky, keď je životná plavba pokojná a bezstarostná, reč je o situáciách, kedy sa najčastejšie stáva, že zabudneme na Boha, pretože nevidíme nijakú potrebu a úžitok jeho prítomnosti. A kým na neho zabúdame, Boh, naopak, chce, aby sme ho zobudili vo všetkých svojich životných situáciách a aby sme ho volali, a nie aby sme žili akoby ho nebolo alebo si mysleli, že mu na nás nezáleží.

Modlitba:

Blahoslavená Panna Mária, ty, ktorá si vedela vo svojom srdci zachovávať všetky udalosti a slová, všetko to, čo si žila so svojím Synom, nauč aj nás byť bdelými a otvorenými na Božie pôsobenie v našich životoch. Panna Mária,ty si prežila život s otvorenými očami a pripraveným srdcom. Ty si s vierou žila a prijímala všetky udalosti – radostné aj bolestné –  vediac o tom, že Boh vedie tvoj život a všetky udalosti.

Modli sa za nás, Matka viery a nádeje, aby sme sa učili veriť v jednoduchosť srdca a odovzdanosť.  Chceme sa s tebou modliť a vytrvať, aby sme mohli zakúsiť premenu srdca, ktorú Boh daruje tým, ktorí ho milujú a ktorí mu veria. Amen.

Predchádzajúce

Buďte modlitbou (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba za pokoj 2015: priamy prenos