Tam, kde sú zasvätení ľudia, tam je radosť

30.novembra 2014 sa v Cirkvi začal nový liturgický rok, ktorý Svätý Otec František vyhlásil Rokom zasväteného života. Tento rok sa skončí 2. februára 2016 na sviatok Obetovania Pána.

Chceli by sme reagovať na pozvanie Svätého Otca a aj v našich modlitbových skupinách rozjímať nad týmto darom nebeského Otca, ktorým je pozvanie k zasvätenému životu. Materiál k zamysleniam budeme čerpať z dokumentov Cirkvi, apoštolských listov a výziev Svätého Otca, životov svätých. Našou túžbou je, aby nám tieto zamyslenia pomohli v jednote s celou Cirkvou s vďačnosťou a láskou prežívať tento čas.

Svätý Ján Pavol II. hovorí, že zasvätený život je darom Boha Otca jeho Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha. Po stáročiach a aj dnes    existujú muži a ženy, ktorí odpovedajú na pozvanie a iniciatívu Otca, vyberajú si túto cestu osobitného nasledovania Krista. Tak ako apoštoli, aj oni zanechávajú všetko, aby mohli byť s ním a ako on dávať sa do služby Bohu a blížnym – v konkrétnom, každodennom živote žiť evanjelium a to znamená svojím životom svedčiť o tom, ako žil Ježiš na tejto zemi.

…svojím životom svedčiť o tom, ako žil Ježiš  na tejto zemi…

Základy zasväteného života nachádzame v evanjeliu, v tých osobitných vzťahoch, ktoré si Ježiš vytvoril s niektorými učeníkmi počas svojho pozemského života. Pozýval ich, aby Božie kráľovstvo nielen prijali do svojho života, ale aby svoj život odovzdali službe tejto veci tak, že všetko zanechajú a budú verne nasledovať spôsob života svojho Učiteľa. A takýto život podľa Ježišovho príkladu je možný len vďaka špeciálnemu povolaniu a osobitnej sile daru Ducha Svätého.

Pri otvorení Roku zasväteného života pápež František píše:

„Spoločne ďakujeme Otcovi, ktorý nás povolal, aby sme nasledovali Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho evanjeliom a v službách Cirkvi, a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého, ktorý nám dáva radosť a umožňuje nám vydávať vo svete svedectvo o jeho láske a milosrdenstve.“

„…Prejavte im lásku  a srdečnosť celého kresťanského  ľudu…“

Svätí Otec pripomína, že Rok zasväteného života sa netýka len zasvätených osôb, ale celej Cirkvi.

DSC_0140„Pozývam teda všetky kresťanské spoločenstvá, aby Rok zasväteného života prežívali v prvom rade tak, že budú zaň ďakovať Pánovi a vďačne spomínať na prijaté dary, ktoré aj teraz prijímame prostredníctvom svätých zakladateľov a zakladateliek, a ďakovať aj za vernosť toľkých zasvätených svojej charizme. Pozývam všetkých vás, aby ste sa zomkli okolo zasvätených a spolu s nimi sa radovali, mali účasť na ich ťažkostiach, všemožne s nimi spolupracovali, aby boli verní svojej službe a svojmu dielu. Tie sú v podstate tie isté, ktoré koná celá Cirkev. Prejavte im lásku a srdečnosť celého kresťanského ľudu.“

Svätý Otec nás pozýva prežívať tento rok s vďačnosťou za toľkých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili Bohu spolu s Máriou. Práve týmto pozvaním Svätý Otec František končí svoj apoštolský list hovoriac:

„Tento Rok zasväteného života zverujem Márii, Panne načúvania a rozjímania, prvej učeníčke svojho milovaného Syna. Na ňu, milovanú dcéru Otca, odetú všetkými darmi milosti, hľaďme ako na neprekonateľný vzor nasledovania v láske k Bohu a v službe blížnemu.

Už teraz som spolu s vami vďačný za dary milosti a svetla, ktorými nás Pán bude chcieť zahrnúť. Všetkých vás sprevádzam svojím apoštolským požehnaním.“

Zdroj:

  • Apoštolský list Svätého Otca Františka všetkým zasväteným pri príležitosti vyhlásenia Roka zasväteného života;
  • Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. Vita consecrata.

 

Predchádzajúce

„Ježišu, čím Ťa môžem potešiť?“

Ďalej

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)