Tichý boj za nový život (Terézia Gažiová)

„Keby ste sa videli, akí ste krásni“, povedalo dieťa pozorujúc rodičov pri modlitbe. Hovorí sa: „S kým si, taký si.“ „V tomto milostivom čase si prajem vidieť v modlitbe vaše premenené tváre“, pozýva nás Panna Mária. Inými slovami chce vidieť naše tváre premenené v láske. Láska má krásnu tvár. Spomeňme si na to ako sa raz vizionári pýtali Panny Márie: „Ako je to možné, že si taká krásna?“ Odpovedala : „Krásna som lebo veľa milujem. Ak chcete byť krásni, milujte.“

Z tváre sa dá veľa vyčítať. Únava, radosť, ustarostenosť, hnev, prijatie… Záleží od nás pre akú tvár sa rozhodneme. Vstúpili sme do obdobia obrátenia, pokánia. Niekedy je dobre zastaviť sa a uvedomiť si, ako asi najčastejšie vyzerá moja tvár a pozrieť sa do zrkadla. Možno sa i zľakneme.

Boh je láska, hovorí apoštol Ján. To znamená, že keď sa stretáme s ním budeme mu podobní. Môžeme prosiť Pannu Máriu v tomto milostivom pôstnom období, aby nám pomohla uvidieť to, čo nie je na nás krásne. Začnime s maličkými krokmi. Milosť je uvidieť sa v pravde. Keď vidíme svoju pýchu, lenivosť, povrchnosť, sebectvo a začneme ich odstraňovať, nachádzame sa vo svetle, tma je odhalená. Po každom uvedomení si chyby urobme pokánie. Napríklad, ak si všimnem, že hovorím o niekom negatívne a svedomie mi to vyčíta. Oľutujem to a hneď to aj napravím – pomodlím sa za tú osobu, aby ju Pán požehnal.

„Vy ste natoľko zaplavení pozemskými starosťami a necítite, že jar je na prahu. Tak ako príroda v tichu bojuje za nový život, aj vy ste pozvaní otvoriť sa v modlitbe Bohu, v ktorom nájdete pokoj a teplo jarného slnka vo vašich srdciach.“

Panna Mária nám hovorí v podobenstvách ako Ježiš. Jej posolstvo je i dnes ozvena evanjelia. Môže sa stať, že si nevšimneme jar, že ju v našich starostiach jednoducho preskočíme, a potom zažijeme jeseň bez plodov. Preskočiť jar, znamená preskočiť obrátenie. Vtedy sme podobní nerozumnému mužovi, ktorý stavia dom na piesku – bez modlitby, bez pokánia. Bez tichého zápasu v modlitbe o nový – večný život sa všetko zrúti a zostane po nás iba rumovisko. Môžeme veľa dobrého urobiť a veľa toho stihnúť. Ale ak to bude bez modlitby a bez lásky, preskočíme obrátenie a na konci života sa postavíme pred Pána s prázdnymi rukami.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Pracujte na svojom srdci ako na poli“. Na jarnom poli je veľa práce, treba poorať, zasiať, okopávať, vytŕhať burinu. Aby dalo pole plod potrebná je námaha. Ako múdro je to v liturgickom roku usporiadané, že práve na jar je umiestnené obdobie veľkého pôstu. Čas očisťovania, v ktorom nás Cirkev pozýva intenzívne rásť v láske, spoznávať a odstraňovať svoje nedostatky.

Príroda bojuje v tichu za nový život, hovorí nám Mária. To je pozvanie k skrytosti a následnej zázračnej vnútornej premene. Uprostred starostí a povinností všedných dní majme odvahu zastaviť sa a darujme Ježišovi svoje srdce v modlitbe. Ježiš často všetko opustil a utiahol sa do samoty, aby bol s Otcom. Učil nás skrytosti. „Keď’ ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,3-4).

V tichu modlitby a v skrytosti dobrých skutkov bojujeme o večný život ako jarná príroda o nový život. Nech nás vedie týmto milostivým obdobím Panna Mária – Učiteľka skrytosti a ticha, ktorá kráčala s Ježišom ticho, nenápadne, akoby ani nebola a predsa nám darovala nový život.

Modlitba:

Mária, s tebou chceme zotrvávať v modlitbe za premenu našich tvárí v láske. Pomôž nám napriek záplave pozemských starostí vybrať si to najdôležitejšie – modlitbu a lásku. V tebe sa ukrývame Mária, Matka tichosti a skrytosti. Otvor naše srdcia, oči, uši, aby sme zachytili volanie našich blížnych o pomoc. Odovzdávame sa ti pre tvoje plány pokoja s nami i prostredníctvom nás aj v tomto pôstnom období. Amen.a

Predchádzajúce

„ Pokánie…“

Ďalej

Hľa, Tvoje dary (Slavko Barbarić OFM)