Toto je milostivý čas (Terézia Gažiová)

Dnešné posolstvo je veľmi intenzívne a plné kontrastov. Ide v ňom doslova o život. Mária nás upozorňuje na to, čo nám chýba: sme prázdni a nemáme radosť, lebo nemáme Boha, nemáme pokoj, lebo nevidíme vo svojom blížnom brata. Viac sa skláňame k smrti ako bojujeme za život i to, že v srdciach i národoch namiesto pokoja panujú vojny.

Nebeská Matka nezostáva iba pri pomenovaní nášho smutného stavu, v ktorom sa nachádzame. Ona už 37 rokov prichádza z neba do Medžugoria s nádejou. Chce nás prebudiť, zmobilizovať a ukázať, čo treba s tým všetkým robiť.

Jej volanie je túžba nadchnúť nás pre večný život…

Jej materinské rady sú veľmi húževnaté, čo slovo – to výzva – toto je milostivý čas, pozývam vás k obráteniu, rozhodnite sa  pre Boha, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom, hľadajte Boha v prírode, ktorá bojuje za život, vráťte sa k Bohu. Jej volanie je túžba nadchnúť nás pre večný život.

Ona nám hovorí: „Toto je čas milosti“. Tým nám odhaľuje pascu sveta, že  čas sú peniaze. Veľa vecí záleží od toho, či sa niečo odohralo v správnom čase. Aby sme dosiahli úspech v živote, dôležité je vystihnúť správnu chvíľu. To platí aj v duchovnom živote.

Milostivé 40 dňové obdobie veľkého pôstu je tak múdro vložené práve do jarného obdobia. Za tým je určite náš Pán a jeho láska. Ak si nevšimneme, že je jar tak polia zostanú prázdne, bez plodu. Tak i my ak nezačneme počas pôstu pracovať na svojom obrátení zostaneme prázdni. Aj my môžeme byť príčinou Ježišovej bolesti, ak nespoznáme čas jeho navštívenia.

„Obrátenie je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala“, povedala nám Panna Mária v jednom posolstve. Máme skúsenosť, že keď začneme žiť srdcom jej hlavné posolstvá – modliť sa srdcom, denne čítať evanjelium, postiť sa v stredu a piatok, spovedať sa srdcom a často prijímať eucharistiu, začne sa v nás nový život. Sú to podmienky, v ktorých je ukryté Božie kráľovstvo, Božia vôľa a pokoj nášho srdca.

Vieme, že ak nebudeme obrábať pôdu nebudú plody, pole zostane mŕtve. Tak je to aj s našim srdcom…

Ježiš miloval prírodu. Nachádzal v nej dielo rúk svojho Otca, ktorý všetko stvoril s láskou pre svoje deti. Vážne témy vysvetľoval v podobenstvách z prírody. Spomeňme  si, ako vysvetľuje, že s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme…, potom na podobenstvá o kúkoli medzi pšenicou, o neplodnom figovníku alebo… ja som vinič vy ste ratolesti.

I Panna Mária nás privádza do prírody: „Tak ako sa obnovuje príroda, aj vy ste pozvaní k obráteniu; hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život a nie za smrť.“

„Dnes vám chcem povedať, aby ste začali pracovať na svojich srdciach tak, ako pracujete na poliach.“ Povedala nám 25.4.1985. Vieme, že ak nebudeme obrábať pôdu nebudú plody, pole zostane mŕtve. Tak je to aj s našim srdcom. Keď si všimneme čomu venujeme najviac času, to nám pomôže uvidieť, čo je pre nás na prvom mieste. Už samotné spoznanie a uvedomenie si toho znamená veľa. Potom treba meniť poradie a využívať čas na to, čo nás privedie do neba.

Nechať sa viesť Máriou znamená múdro využiť prítomnú chvíľu. Učiť sa byť v správnom čase a na správnom mieste…

V Máriiných posolstvách je túžba po našom večnom živote. Ona pozná našu budúcnosť, prichádza odtiaľ. „Deti moje, život je krátky, využite tento čas, aby ste robili dobro.  Život každého z vás je dôležitý a drahocenný, pretože je darom nebeského Otca pre večnosť.“ 

“Nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu“.

Nech nás oduševňuje Máriin príklad, s ňou sme na bezpečnej ceste do večného života…

Nechať sa viesť Máriou znamená múdro využiť prítomnú chvíľu. Učiť sa byť v správnom čase a na správnom mieste. Byť s Ježišom teraz a práve tam, kde sme. On je prítomný v bratoch, v blížnych, v hladných, smädných, pocestných, nahých, chorých, vo väzení… Spomeňme si na jeho prísľub: „Čokoľvek sme urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“.

Iba s ním je prítomná chvíľa milostivým časom a dňom spásy. Nech nás oduševňuje Máriin príklad, s ňou sme na bezpečnej ceste do večného života.

Modlitba:

Nebeský Otče, ty si vládca času, darca života a milosti. Zošli na nás svojho Ducha, aby sme v múdrosti a zodpovedne využili milostivý čas, darovaný na naše obrátenie. Príď Duchu Svätý a obnov v nás túžbu po modlitbe, hlad po Bohu a Božom pokoji. Silou svojej lásky a milosrdenstva otvor naše oči, aby sme videli v tvárach svojich blížnych brata. Ku tebe voláme a spolu s Máriou prosíme o náš úprimný návrat k tebe. Amen.

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Aprí 2019

Ďalej

Hľadajte Boha v prírode (páter Ljubo Kurtovič, OFM)