Tu som…

So svojou skúsenosťou sa delia účastníci semináru pôstu, modlitby a mlčania z Lotyšska a Litvy.

  • Tu som… „pocítil radosť, akú som ešte nikdy a nikde nepociťoval“ (Janis)

  • Tu som… „… dostala odpoveď na otázku: Ako pomôcť svojim neveriacim priateľom, čo konkrétne mám pre to urobiť? Pretože by som im chcela rozprávať o Bohu, priblížiť ich k nemu, ale všimla som si, že to nefunguje. Preto som mala na Boha otázku: Ako to urobiť? A tu som vďaka pátrovi Marinkovi , modlitbe, Svätému písmu dostala odpoveď, že sa to dá dosiahnuť láskou a trpezlivosťou. Dôležité je, aby bol náš život príkladom…“ (Viktória)DSC_0093
  • Tu som…. „si uvedomila cenu Ježišových rán. Koľko je v nich lásky a ako svojimi ranami môže uzdraviť tie naše.“ (Inta)
  • Tu som…. „sa modlil a pýtal som sa, komu mám ešte odpustiť? Za koho sa mám ešte modliť a prosiť, aby mi Boh dal viac lásky k tomu človeku? A zrazu prišla odpoveď: No za koho? Predsa za seba! A sebe si odpustil? Boh ti odpustil, Božia Matka ťa miluje. A ty? Prečo nemiluješ sám seba? A ešte aj slová z posolstva z 25.10. hovoria „Božia radosť naplní vaše srdcia“. A to je práve to, čo som potreboval počuť, pretože v mojom srdci naozaj nebolo radosti, ale bolesť. A teraz je v ňom radosť a pokoj…“ (Vladimír)
  • Tu som… „sa znovu zamiloval do svojho povolania – byť kňazom. Každý raz, keď sem prichádzam, uvedomím si, že to bolo správne rozhodnutie v mojom živote. Milujem svoje povolanie ako aj svätú spoveď. Nemôžem odísť z Medžugoria bez spovede. Medžugorie je také miesto, že sa tu nedá byť bez toho, že by človek neočistil svoju dušu.“ (otec Andrej)DSC_0093
  • Tu som… „pochopil, že adorácia je pre všetkých ľudí, pretože Ježiš má veľkú náruč a môže objať všetkých.“ (Aldis)
  • Tu som… „lepšie pochopila, čo je Sväté písmo. Nevedela som o ňom veľa. A pochopila som, že treba odpúšťať v akomkoľvek prípade. Chcem poradiť aj druhým ľuďom, aby prišli na tento seminár, aby lepšie spoznali Ježiša.“ (Felicita, 12 rokov)
  • Tu som… „niečo pocítil vo svojom srdci, keď som vystupoval na horu Križevac. Bol to Ježiš v mojom srdci. Keď prichádzajú nejaké ťažkosti, vtedy prichádza on. Na Križevci som pocítil akoby hovoril: „Nevzdávaj sa, pokračuj ďalej“. Obetoval som túto modlitbu za svoju babičku Ninu. Nedávno si zlomila nohu… Každý rok celá rodina prichádzame do Medžugoria. Pomáha nám to v našich vzťahoch, vo všetkom. Všetko sa stáva lepším.“(Jazeps, 8 rokov)
  • Tu som… „pochopil, že pred krížom neutečiem, zostane so mnou, ale treba ho vziať s láskou a vtedy sa stáva ľahším…“ (Romualda)DSC_0004
  • Tu som… „a možno nie ešte úplne zvíťazil nad sebou samým. Zvlášť v oblasti pôstu. Tu som pocítil posvätnosť pôstu. Zdá sa, že nie je všetko také strašné, ako to vyzeralo na prvý pohľad. Nielen jeden deň sa dá prežiť o chlebe a vode, ale dokonca päť dní! Tento seminár je najlepšou školou pre život a ako dodržiavať pôst…“ (Jurij)

Predchádzajúce

1-8 november 2017: modlitba za duše v očistci

Ďalej

Pápež Benedikt XVI.: Volanie Fatimy v súčasnosti