Túžba po pokoji (Terézia Gažiová)

Mária nám so slzami v očiach v jednom posolstve trikrát opakuje – „Boh je láska“. Prináša nám ho v náručí. Mária je srdce Boha, ktoré sa stalo matkou, zvykol hovoriť páter Pio. V Medžugorí nás pozýva, aby sme sa stali jej apoštolmi lásky. Sme svedkami toho, že keď niekto zakúsi Božiu lásku skrze Máriu zamiluje si jej životný štýl – pokoru, láskavosť, nežnosť, nenápadnosť, milosrdenstvo, všetky synonymá Božej lásky a Máriine cnosti. Máriina láska nerobí hluk, dáva sa spôsobom, akým to vie iba ona.

Hovorí nám: „Ja nie som dôležitá – vediem vás k svojmu Synovi“. Učí nás denne rozjímať, zachovávať v srdci Ježišove slová a vnášať ich do života. Kto sa odovzdá Márii, prináša druhým Ježiša, šíri vôňu evanjelia dobrými skutkami.

Vo vianočnom posolstve sa nám Panna Mária zdieľa s bolesťou: „Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Preto sú ľudia ďaleko od Boha, duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti.“

Aj z médií sa neustále ozývajú správy, že je stále menej pokoja a to znamená, že je stále menej lásky. Lebo tam, kde je láska, tam je i pokoj, tam je Boh. Medzi ľuďmi je stále viac nedôvery, strach, narastá násilie, závislosti. Za tým všetkým je ukrytá hlboká túžba po pokoji. Koľko je tých, ktorí nevedia, kde ho môžu nájsť. Hľadajú ho na nesprávnych miestach vo falošných veciach. Oklamaní, zranení, zradení zisťujú, že pokoj a láska sveta trvá krátko. Pozerajúc ľudsky niekedy zdá sa, že zlo má prevahu. Z posolstiev Panny Márie počujeme vždy nádej a východisko: „Božia láska je silnejšia ako všetko zlo. Modlitbou a láskou zvíťazíte aj nad tým, čo sa vám zdá ľudsky nemožné.“ Aj keď je zlo hlučné, to neznamená, že lásky niet.

Panna Mária sa v Medžugorí predstavuje: „Som kráľovná pokoja“. Stále platí sila jej prísľubu: „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy“. Pokoj je možný pod jednou podmienkou – musíme sa vrátiť k Bohu. Od Boha môžeme získať pokoj a prinášať ho tým, ktorí sú ďaleko od Neho. Jej prvé slová pre celé ľudstvo boli: „Pokoj, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom i medzi ľuďmi navzájom“.

Opakuje nám: „Modlitbou a pôstom vydávajte svedectvo, že ste moji“. Častou svätou spoveďou, sebaovládaním, zodpovednou prácou nad svojim obrátením sa stávame pokojnými ľuďmi. Vždy sme pozvaní začať od seba. Pokoj vo svete sa začína pokojom vo vlastnom srdci. Akí sme my, takí sú ľudia okolo nás.

Mária nám i dnes hovorí: „Som s vami, deti moje, aby som vás viedla touto cestou spásy, na ktorú vás Boh pozýva.“
Cesta spásy a Máriou pokračuje i vďaka jej zjaveniam. Povedala: „To čo som začala vo Fatime uskutočním v Medžugorí. Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.“ Zotrvávajme zahľadení na Máriu. Zasväcujme sa jej Nepoškvrnenému srdcu, svoje rodiny, národy, celý svet. Ona nás privedie bezpečne do cieľa.

Každý z nás môže pomáhať Márii vo veľkom pláne spásy ľudstva, navracať duše smerujúce k duchovnej smrti k životu s Bohom. Choré duše privádzať k uzdraveniu vo sviatosti zmierenia, eucharistie. Ona nás volá – „Pomôžte mi, aby som vám mohla pomáhať, modlite sa za moje úmysly, moje plány pokoja, aby sa uskutočnilo všetko, čo si praje nebeský Otec prostredníctvom mojich príchodov medzi vás“.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriu s Ježišom v náručí. Silou svojho ducha otvor nás pre požehnanie a spoznanie tvojej lásky. Mária, ty nás učíš, že keď milujeme Božou láskou, žijeme večne. Prosíme za vytrvalosť a vernosť byť tvojimi apoštolmi pokoja a lásky. Prosíme za duševne chorých, za návrat tých, ktorí smerujú k duchovnej smrti. Ďakujeme ti, že nám opakuješ: „Som s vami“. Veď nás týmto novým rokom pre tvoje plány pokoja a úmysly. Amen.

Predchádzajúce

Spýtaj sa a počúvaj (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Prinášam vám Svojho Syna Ježiša (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)