Účasť v nepretržitej modlitbe za pokoj

Pochválený buď Ježiš a Mária!

„Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, pretože satan chce zničiť moje plány tu aukradnúť vám pokoj. Preto deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa…“. (Posolstvo Panny Márie z25. augusta 2014).

Pamätám si na telefonát zMedžugoria zmodlitbovej skupiny Svetlo Máriino vseptembri 2014: „Pani Stefa, pozývame Vás modliť sa deviatnik apostiť sa na úmysly Panny Márie, za pokoj.“ Sveľkou radosťou som prijala toto pozvanie. Napadla mi taká myšlienka, že unás na Ukrajine je vojna aje potrebné sa lepšie zorganizovať apozývať ľudí kmodlitbe. Začala som otomto pozvaní hovoriť vo svojej farnosti a mnohí sa pridali ktejto novéne.

Po skončení novény prišla ďalšia správa zMedžugoria. Znovu nás pozvali modliť sa. Pri jednom zjavení Panna Mária povedala vizionárovi Ivanovi: „Drahé deti, buďte vytrvalí vmodlitbe za pokoj…“. Mesiac október je zasvätení ružencovej Panne Márii amy sme sa rozhodli pokračovať vnepretržitej modlitbe ruženca počas celého mesiaca. Prešiel mesiac modlitby a sveľkou radosťou atúžbou sme chceli pokračovať ďalej.

Zcelého srdca som vďačná Panne Márii za jej pozvanie klaňať sa Ježišovi vo Sviatosti oltárnej. Pri adorácii vprítomnosti živej avečnej jednoty – Otca, Syna iDucha Svätého sa spolu sMáriou avšetkými svätými modlím za uskutočnenie všetkých Božích plánov pokoja, na úmysly Panny Márie, odovzdávam Bohu všetko, čo mám vsrdci. Rozprávam sa s ním ako snajlepším priateľom.

„Pre mňa je nepretržitá modlitba slúžením Panne Márii, naplnením srdca pokojom, láskou avďačnosťou, či už vutrpení alebo vradosti…”

Zvlášť sa radujem, keď ráno prichádzam do kostola vo svojej farnosti, vruke držím pero azošit avidím radostné tváre ľudí aich túžbu zapísať sa na nepretržitú modlitbu. Šepkajú mi ako deti: „Zapíš ma, zapíš ma…“. Snažím sa vždy sledovať rozpis modlitby akeď vidím, že je voľná hodina, začnem sa modliť sama alebo nájdem človeka, ktorý sa ochotne pomodlí.

Pri organizácií púti po Ukrajine vždy pozývam knepretržitej modlitbe ruženca na úmysly Panny Márie. Takto sejeme zrno nepretržitej modlitby ruženca, ktoré prináša plody.

Pre mňa je nepretržitá modlitba slúžením Panne Márii, naplnením srdca pokojom, láskou avďačnosťou, či už vutrpení alebo vradosti. Ďakujme našej Matke, ktorá nás pozýva kmodlitbe, svojimi posolstvami nás pozýva modliť sa neustále. Takto nepretržitá modlitba trvá už dva roky avsrdci je vrúcna túžba pokračovať navždy.

(Stefa, Ukrajina)

Svedectvá niekoľkých ľudí, ktorí odpovedali na pozvanie kmodlitbe:

Mária je učiteľka vškole. Keď sa vracala zpúte z Medžugoria počula onepretržitej modlitbe ruženca, opozvaní vybrať si hodinu amodliť sa ruženec na úmysly Panny Márie za pokoj vo svete ana Ukrajine. Toto sa tak silno dotklo jej srdca, že keď prišla domov zorganizovala rodinnú modlitbu ruženca na úmysly Panny Márie.

Sestra Sofia, ktorá tiež odpovedala na pozvanie Panny Márie, vstáva každú noc o 3.00 hod. na hodinovú modlitbu. Povedala, že do konca svojho života sa bude modliť na úmysly Panny Márie.

Na pozvanie knepretržitej modlitbe ruženca odpovedali ľudia zrôznych krajín:

„Ježiš zanechal učeníkom modlitbu Otče, náš… Panna Mária nám dáva modlitbu ruženca. Ruženec je svätý, pretože je prítomný nebeský Otec, Ježiš – jeho Syn, Panna Mária, Duch Svätý avšetci svätí, ktorí počas života slúžili Pánovi ajeho presvätej Matke. Preto je modlitba ruženca pre mňa radosťou, pokojom azotrvaním vBohu. Anepretržitá modlitba mi dodáva aj pocit jednoty sPannou Máriou acelou Cirkvou. Ruženec upevňuje vieru. Vždy keď rozjímam otajomstvách ruženca, narastá moja dôvera vBoha apociťujem lásku, ktorá chýba tomuto svetu!” (Elena)

„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Byť súčasťou nepretržitej modlitby znamená pre mňa byť súčasťou veľkého plánu Panny Márie, vktorom má každý znás svoje miesto. Možno keby som sa nezapojil, ostalo by vtejto mozaike voľné miesto. Myslím si, že je to medzinárodná, možno dokonca aj globálna modlitbová skupina, ktorá má pre svet, plného vojen akatastrof, veľký význam. Nepretržitá modlitba je nádejou pre lepšiu budúcnosť plnú pokoja!” (Inga)

„Už viac ako 10 rokov sa naša modlitbová skupina stretáva pri spoločnej modlitbe na úmysly Panny Márie dvakrát do týždňa. Mali sme už skúsenosť snepretržitou modlitbou za ťažko chorého kňaza, preto sme hneď odpovedali na pozvanie knepretržitej modlitbe za pokoj. Táto modlitba nám pomáha uvedomovať si Máriinu prítomnosť, že je snami adôveruje nám. Táto modlitba dáva disciplínu, spája nás, posilňuje našu vieru. Pozývame aj ostatné modlitbové skupiny ktejto modlitbe. Keď sa modlíš srdcom to určite zakusuješ duchovnú radosť, ale niekedy je aj ťažké modliť sa. Ale veríme, že každú našu modlitbu Boh vypočuje avsprávnom čase prinesie svoje plody. Každý znás by chcel niečo podarovať Panne Márii, urobiť jej radosť. Ak sme sPannou Máriou vškole modlitby aj vživote, určite má radosť. Vskupine sme sa zdieľali, že keď sa postíš (máme nepretržitú modlitbu pôstu na úmysly Panny Márie), to sv. omšu prežívaš inak, hlbšie. Niekedy po sv. omši sa mi chce spievať, oslavovať Boha, chce sa mi objímať svojich bratov asestry, chcem objať celý svet!” (Marína)

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.november 2016

Ďalej

Čas milosti