V malých veciach odkryť Boha Stvoriteľa (M.M.)

Panna Mária vo svojom hymne Magnifikat hovorí: „…môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice“ (Lk 1, 47-48). V tomto Máriinom chválospeve môžeme najviac vidieť spôsob Božieho pôsobenia. Takéto Božie pôsobenie Panna Mária zakúsila vo svojom živote. Aj ona bola malá, pokorná. Z ľudského pohľadu bola úplne obyčajným dievčaťom v Nazarete. Ale Boží pohľad je iný ako ľudský. Boh sa jej prostredníctvom anjela Gabriela priblížil v všednosti jej života a práce v Nazarete. Boh pozýva k niečomu, čo prevyšuje ľudské sily a rozum. Ani Mária to nepochopila rozumom, ale prijala to srdcom a vierou. Svoj život žila obyčajne a jednoducho so všetkými starosťami a ťažkosťami, ktoré prináša so sebou rodinný život.

Veľakrát nás už pozývala, a pozýva nás aj v tomto posolstve, k životu v jednoduchosti a malosti. Panna Mária vie, že Boh sa najmocnejšie zjavuje v malých každodenných veciach. My hľadáme Boha na nebesiach a on k nám prichádza v malosti. A to sa stane aj tieto Vianoce. Boh k nám prišiel v maličkom dieťati z Betlehema. Nikto ho nespoznal okrem malých, jednoduchých a tých, ktorí hľadali pravdu a zmysel života.

„Boh sa najmocnejšie zjavuje v malých každodenných veciach…”

Boh k nám prichádza a pozerá sa na nás zdola, nikdy nie zhora. Jediný raz, kedy sa Boh na nás díva z výšky bolo na kríži. K takejto malosti a jednoduchosti nás chce viesť Panna Mária ako matka. Boh sa skrýva za tvárami, ktoré stretávame každý deň. Boh sa skláňa, aby nám umyl naše nohy i srdcia. Boh sa dal ukrižovať a prevzal na seba všetky naše hriechy a potupu. Boh sa ešte viac znižuje, keď sa stáva eucharistickým chlebom, ktorým nás sýti.

Mária nás svojimi jednoduchými materinskými slovami vedie k tejto logike. Ona žila život tak veľmi podobný nášmu životu. Nežila na oblakoch, ale s nohami pevne na zemi. Vo svojom srdci zachovávala a rozmýšľala o všetkých udalostiach, ktoré ju sprevádzali v živote s Ježišom.

 „Prichádza k nám v malosti…”

V jednoduchosti sa skrýva múdrosť života. Mária je jednoduchá ako aj jej slová. Ak by existovala iná cesta k Bohu, Panna Mária by nám ju odkryla.

Učme sa od nej a jej materinského srdca, aby sme mali múdre srdce, ktoré odkrýva, že ku šťastiu potrebujeme málo a že v malých veciach je ukrytá spokojnosť a plnosť života.

Modlitba: Panna Mária, ty, ktorá si prežila pozemský život so všetkými starosťami, strachmi, ktoré sprevádzajú aj naše životy, buď našou orodovnicou a matkou. Vypros nám milosť otvoreného srdca, ktoré bude vedieť prijať malé veci a vidieť, že šťastie a pokoj človeku neprinášajú mŕtve veci, akokoľvek by boli vzácne. Zvlášť ťa prosím počas týchto svätých dní Vianoc za všetky naše rodiny, aby malý Boh neprešiel pomimo nás. Ďakujeme ti, Matka, že sa nás nevzdávaš, ale si aj naďalej s nami trpezlivá a pozývaš nás k plnosti jednoduchého života s Bohom. Amen.

Predchádzajúce

Milovať bez vypočítavosti (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka meditácie k posolstvám Panny Márie – december 2016