V Medžugorí sa koná týždeň modlitieb za kňazov

Keďže sme kvôli pandémii Covid -19 boli nútení zrušiť medzinárodnú duchovnú obnovu pre kňazov, ktorá sa mala uskutočniť od 6. do 11. júla 2020, farnosť Medžugorie sa v tomto termíne bude modliť zvlášť za kňazov.

Pozývame a povzbudzujeme vás od 6. – 11.7. 2020 svoje modlitby obetovať za kňazov.

Program týždňa modlitieb za kňazov: 

·      Každé ráno o 5.00 sa skupina farníkov bude modliť za kňazov na Podbrde. Pozývame farníkov a všetkých, ktorým je to možné pripojiť sa k modlitbe.

·      V stredu a piatok sa postíme za kňazov.

·      Od štvrtka do soboty (9. – 11.7.2020) pred večerným programom budú virtuálne katechézy pre kňazov, ktoré budú viesť: páter Marinko Šakota, páter Ljubo Kurtovič a páter Stanko Mabič. 

 

Túto informáciu zverejnil farský úrad Medžugorie.

Predchádzajúce

Ruženec v 1. sobotu v mesiaci, 4. júla 2020

Ďalej

Dnes 4. 7. 2020 pred 38. rokmi Panna Mária vyjadrila túžbu cez vizionára Ivana Dragičeviča založiť modlitbovú skupinu.