V MEDŽUGORÍ SOM STRETOL MÁRIU A ONA MA PRIVIEDLA K OTCOVI

 

Úryvok zo svedectva misionára Gottfrieda Prennera z Rakúska z 29. Festivalu mladých 2018, Medžugorie 2. 08. 2018.

Krátke predstavenie

Som rád, že sa vám môžem prihovoriť. Chcem sa krátko predstaviť. Volám sa Gottfried, pochádzam z Rakúska a som strojný inžinier a teológ. Trochu nezvyčajné spojenie, však?

Ako som sa k tomu dostal?

Keď som bol vo vašom veku, stále som sa pýtal, prečo žijem, čo je zmyslom môjho života? Nemal som živý vzťah s Bohom. Do kostola som chodil len kvôli mojej mame. Modlil som sa len pred skúškami. Našťastie som ich mal veľa. Stále som niečo hľadal a veľa som cestoval. Ale šťastie som nenachádzal ani na diskotékach, ani vo vzťahu so svojou priateľkou. Keď sa náš vzťah rozpadol, nechcel som viac žiť. Chcel som ukončiť svoj život.

V tom ťažkom období som sa dopočul o Medžugorí. Veľmi sa ma dotklo, že žijeme v čase, keď sa zjavuje Panna Mária. Veľmi som chcel ísť do Medžugoria. V tom čase to bola ešte Juhoslávia, ale ja som sa obával len jedného, či tam stihnem prísť, ešte kým trvajú zjavenia. Bolo to v roku 1984, ale ona sa zjavuje ešte aj dnes. Aká veľká milosť je to pre nás.

Moje obrátenie v Medžugorí

Nakoniec som sa v roku 1984 vybral do Medžugoria, ale ako strojný inžinier som mal svoj plán. Hovoril som si, že keď prídem do Medžugoria, pôjdem na zjavenie. Keď sme prišli, opýtal som sa kňaza, či je možnosť ísť na zjavenie. On však povedal nie. Veľmi ma to nahnevalo a chcel som ísť domov. Ale ostatní povedali, že musíme ostať. Po sv. omši ma tento kňaz vyhľadal. Bol to páter Slavko. Povedal mi: „Zajtra.“ Veľmi som sa potešil a bol som v očakávaní. Všimnite si pokoru a načúvanie tohto kňaza. Som si istý, že on pochopil, že pre toho mladého človeka je dôležité byť na zjavení a tak počúvol tento impulz. Všimnime si, aké je dôležité načúvať Duchu Svätému a poslúchať ho.

Na ďalší deň som prišiel do kaplnky a našiel som si miesto. Bol som tam dosť dlho a premýšľal som o svojom živote. Všetky moje plány boli narušené. Potom prišli vizionári, modlili sa na kolenách a začalo zjavenie. Nič som nevidel, ale veril som. Predstavil som si, že Mária je možno 2m odo mňa. Vedel som, že je to najdôležitejší moment môjho života. Povedal som len jednu vetu: „Mária, vezmi si môj život a veď ho.“ Povedal som to celým srdcom a v úplnej odovzdanosti. Keď som to povedal, pocítil som, ako ma naplnila veľká láska od hlavy až po päty. Bola to Božia láska, ktorá pretekala cez Máriu na mňa. V tej chvíli som našiel všetko, čo som hľadal – Božiu lásku.

Teraz viem, že Boh existuje a že je Láska. Ale to nebolo všetko. Okrem toho som pocítil také obrovské šťastie, že môžem povedať, že som bol niekoľko sekúnd v nebi. Môžem vám povedať, že nikdy predtým som nepocítil také šťastie. To nás čaká po smrti a je to nebo. Musíme robiť všetko preto, aby sme sa tam dostali. Hovorí nám o tom Matka Božia. Želám si, aby ste sa stali svätými. A cesta k svätosti je aj cestou k šťastiu. Chcete sa stať svätými? Tak sa rozhodnite, že chcete byť svätými.

Mária ma premenila a stal som sa novým, šťastným človekom. Ja som sa zasvätil Márii, keď som povedal jednu vetu: „Mária, vezmi si môj život a veď ho.“ Chcel som, aby ma viedla a ona tak aj urobila. Keď som vyšiel z kaplnky, uvidel som kňaza, ktorý mal tabuľku s nápisom: „nemecky“, čiže Mária ma hneď poslala aj na spoveď. Bola to spoveď môjho života, ktorá mi priniesla veľa uzdravení zo vzťahu s mojím dievčaťom. Mária ma prijala takého, akým som bol – ako hriešnika a hneď ma poslala na spoveď. Spoveď nás očisťuje a uzdravuje, preto vám prajem, aby ste v Medžugorí zažili dobrú spoveď.

Panna Mária ma viedla ďalej. Keď som doštudoval teológiu, dostal som veľkú úlohu.

Jednou z úloh našej misie je zakladanie modlitbových skupín, ktoré sa modlia a obetujú za spásu sveta. Táto veta zmenila celý môj život. Preto pozývam aj vás, aby sme ju ešte raz zopakovali: „Mária, vezmi si môj život a veď ma.“ Amen.

Nech vás Pán požehná. Ďakujem.

(Gottfried, Rakúsko)

 

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. augusta 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

MODLITBA V DŇOCH PÔSTU