Svedectva: V. Medžugorské modlitbové stretnutie v Lotyšsku

23.mája, na vigíliu Zoslania Ducha Svätého, Panna Mária zhromaždila svoje deti na modlitbu za uskutočnenie jej plánov pokoja a jej úmyslov v kostole sv. Márie Magdalény v Rige. Úprimne ďakujeme Bohu za každého, kto sa v tento deň modlil spolu s nami nielen v kostole, ale aj vo svojich domovoch, vďaka priamemu prenosu internetom. V tomto roku sa toto stretnutie stalo medzinárodným, pretože tu boli zastúpené Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Slovensko, Ukrajina, Rakúsko a dokonca aj Moldavsko.

Veľkou radosťou a podporou bola prítomnosť mnohých kňazov, ktorí počas dňa spovedali a modlili sa spolu s nami.

Ako je zvykom, program dňa bol naplnený modlitbou, svedectvami, rozhovormi a vyvrcholením bola sv. omša a adorácia. So svojím svedectvom a skúsenosťou života podľa posolstiev Panny Márie sa s nami podelili Terézia Gažiová  a Gottfried Prenner, misionár z Rakúska.

„Po modlitbovom stretnutí mi v srdci ostali radosť a pokoj. Zvlášť na mňa zapôsobila sv. omša, adorácia, svedectvá. Veľká vďaka všetkým, ktorí  zorganizovali toto stretnutie; všetkým, ktorí sa spolu s nami modlili.“

O.Eduard, Bielorusko

„Bola som ako na nebi. Nikdy predtým som si neuvedomovala úlohu Panny Márie, ktorú má v Božom pláne spasenia ľudstva. Modlila som sa k nej len preto, že tak robia všetci. A teraz viem, kto je a čo odo mňa očakáva, pretože som ju stretla, živú na tomto stretnutí.“

Vanda, Lotyšsko

„Veľmi ďakujeme našim bratom a sestrám z Lotyšska za srdečné prijatie a organizáciu tohto modlitbového stretnutia. Radosť napĺňala srdce, že ľudí z rôznych krajín zjednotila spoločná modlitba a túžba spolupracovať s Máriou. Prednášky Gottfrieda a Terky mi priblížili Máriu. Teraz sa mi chce ešte viac modliť a pracovať nad svojím obrátením.“

Janina, Bielorusko

„Doteraz som si myslela, že svätosť je údelom vyvolených. Myslela som si, že som natoľko nedokonalá, že sa nemôžem stať svätou. A na stretnutí sa so mnou stalo niečo neočakávané. Keď sa Gottfried spýtal: „Chcete sa stať svätými?“, ani som nezbadala ako som vykríkla: „Áno“. Chcem kráčať cestou svätosti, pretože som pochopila, že s Máriou je to možné. Ona nás nielen že pozýva ísť touto cestou, ale nám aj ukazuje ako to uskutočniť. Na tomto stretnutí ako nikdy predtým som pocítila prítomnosť Panny Márie.“

Jekaterina, Lotyšsko

„Kaliningradská modlitbová skupina v duchu Medžugoria „Svetlo Máriino“ má v tomto roku 9 rokov. V takomto významnom období sme sa zúčastnili V. medzinárodného stretnutia v Rige.

Po stretnutí v Rige mi v srdci ostali Gottfriedove slová: „Nezabudnite Bohu ďakovať za to, že ste katolík, prosiť Ducha Svätého za dar Božej lásky, aby sme sa o ňu mohli deliť s druhými a pamätať na dôležitosť odpustenia, nech by to bolo akokoľvek ťažké“. Pre nás všetkých to nie je jednoduché a Terka o tom povedala: „Zjednocujúc svoje utrpenia s Kristovým utrpením, dávame našim utrpeniam iný zmysel, meníme sa“. Oduševnila ma kázeň mladého kňaza otca Rodiona. Hovoril o svojich „spoznaniach“: „Duch Svätý je tiež osoba, to znamená, že sa na neho môžem obrátiť: „Ty, príď, Duchu Svätý, premeň ma, daruj mi Božiu lásku!““ A ešte: „Zamyslite sa, kde je v každom z nás púšť…“

Srdečne ďakujem organizátorom za to, že „učeníci“ z Máriinej školy majú možnosť stretať sa, počúvať Božie slovo a upevňovať sa vo viere medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Veď naša viera potrebuje obnovenie, ktoré aj získavame počas takýchto stretnutí“.

Elena, Kaliningrad

„Toto stretnutie je zdrojom, ktorý naplnil smädnú dušu vierou, nádejou a láskou. Duša sa obnovila. Modlitby v rôznych jazykoch nerozdeľovali, ale naopak, spájali. Zakúsila som obrovskú radosť byť spolu so svojimi rodnými, ponoriť sa do zvukov medžugorskej hudby a stretnúť sa s tými, ktorí nesú medžugorského ducha“.

Lena, Lotyšsko

„Modlitbové stretnutie sa mi veľmi páčilo. Terkin hlas napĺňal dušu tichou radosťou a pokojom. Akosi sa samo od seba stávalo jasným, že my všetci sme Božie deti, že Boh nás veľmi miluje a pre spásu nám posiela Božiu Matku, Kráľovnú pokoja. Tu, v kostole bolo prítomné celé nebo a Mária bola našou mamou. Jej prítomnosť bola veľmi silná. Veľmi sa mi zapáčilo svedectvo        misionára z Rakúska – konkrétne a pokojné. Bolo vidieť, že všetko, o čom hovoril, osobne prežil. Jeho skúsenosť cesty obrátenia sa dotkla mnohých našich sŕdc. Všetko bolo také prirodzené a úprimné. Veľká vďaka Terke a Gottfriedovi.

Pre mňa bolo nové modliť sa v rôznych jazykoch. Všetkých to zblížilo, otvorilo srdcia a duše pre stretnutie s Bohom a Božou Matkou. Veľmi pekný bol spev, tiež v rôznych jazykoch. Veľmi sa to dotýkalo duše. Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili, organizovali, pracovali a modlili sa, aby sa toto stretnutie uskutočnilo. Domov sme sa vrátili veľmi šťastní. Tiež sme pochopili, že potrebné je aj niečo robiť, aby sme sa tak nádherne a hlboko mohli modliť aj u nás doma, v Litve. Určite je to to, čo od nás chce Panna Mária, naša nebeská Mama.“

Genute, Litva

„Tak ako na Turíce boli apoštoli a učeníci zhromaždení okolo Márie, tak aj my sme sa zjednotili modlitbou a počúvaním Božieho slova na modlitbovom stretnutí v Rige v predvečer Turíc tohto roku. Po stretnutí som nemohol inak opísať to, čo som prežil, len slovami: „Cítil som sa ako v nebi!“ Naozaj nebo bolo s nami a modlilo sa s nami, zídenými z rôznych krajín a národov, za dary Ducha Svätého.“

O.Rodion, Lotyšsko

„Klbko lásky, z ktorého sa cez ľudí nitky tiahnu do rôznych kútov zeme. A tieto nitky treba držať. SVETLO existuje. Nikomu netreba nič dokazovať. Stačí zjednotiť sa v láske k nemu.“

Dina, Rusko    

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2015

Ďalej

Mesiac máj v škole Panny Márie: seminár pôstu, modlitby a mlčania