V modlitbe silní, verní, vytrvalí (Terézia Gažiová)

Veľkonočné obdobie je volaním k novému životu. Mária nás volá, aby sme ho žili s Ježišom a tým nám odkrýva zmysel nášho života. Iba v spolužití s ním môžeme obstáť v ťažkých skúškach. Ak je náš život spojený s Ježišom, nech sa deje čokoľvek, môžeme byť pokojní, radostní. Ak hľadáme zmysel života mimo neho, budeme nervózni, násilní, ničíme seba i druhých, žijeme v úzkosti a strachu.

Nájdením zmyslu života sa stávame schopní milovať, odpúšťať, byť ľuďmi pokoja a radosti.

Mária sa zjavuje, aby nám pripomenula, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, nebo existuje a pred nami je večnosť. Ona prežila svoj život s Ježišom. Obstála vo všetkých skúškach s vierou a nádejou vo víťazstvo dobra nad zlom. Kto nás to môže naučiť lepšie ako ona? Dôverne sa nám prihovára cez svoje posolstvá a ukazuje nám cestu:

„S Ježišom je všetko ľahšie. I bolesť prežívaná s ním je ľahšia, pretože existuje viera. Viera pomáha v bolesti a bolesť bez viery privádza do zúfalstva. Prežívaná, Bohu obetovaná bolesť pozdvihuje. Vari môj Syn skrze svoju bolestnú obetu nevykúpil svet? Ja, ako jeho matka som bola s ním v bolesti a utrpení tak, ako som i so všetkými vami. Deti moje, s vami som v živote, v bolesti, v utrpení, v radosti i láske. Preto majte nádej. Nádej pomáha pochopiť, že je tu život. Apoštoli mojej lásky, ako veľmi vás moje materinské srdce miluje. Koľkým mnohým veciam vás chcem naučiť.“ 

Mária sa zjavuje, aby nám pripomenula, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, nebo existuje a pred nami je večnosť.

Žiť život s Ježišom, znamená nasledovať Máriu. Kráčať jej stopami, podobať sa jej v láske. Byť stále s Ježišom a darovať sa blížnym. A to vie najlepšie Mária, jeho Matka. Počas 37. rokov zjavení v Medžugorí nám neúnavne opakuje ako sa to dá dokázať. Zostáva verná programu, ktorý jej zveril nebeský Otec. Privádza nás k Ježišovi. Dáva nám 5 hlavných posolstiev:

  1. Modlitba srdcom, modlitba ruženca
  2. Každý deň čítať Evanjelium
  3. Často sa spovedať srdcom
  4. Postiť sa v stredu a piatok o chlebe a vode
  5. Zaľúbiť sa do Eucharistie.

„Eucharistia je srdcom viery. To je môj Syn, ktorý vás sýti svojim telom a posilňuje svojou krvou. To je zázrak lásky: môj Syn, ktorý vždy znova prichádza, živý, aby oživil duše,“ povedala nám 2. mája 2018.

Boh posiela na zem Máriu, aby nám pomohla. Niet iného vysvetlenia, prečo sa tak dlho zjavuje a neúnavne nám opakuje – žite moje posolstvá. Ona je tu, aby nás zhromaždila a zotrvávala verne na modlitbách ako vtedy s vystrašenými učeníkmi po Ježišovej smrti.

„Eucharistia je srdcom viery. To je môj Syn, ktorý vás sýti svojim telom a posilňuje svojou krvou. To je zázrak lásky: môj Syn, ktorý vždy znova prichádza, živý, aby oživil duše“

Vo svete zahalenom tmou, v časoch životných skúšok, v pokušeniach, v utrpení je nám darovaná Mária. V Lurdoch, vo Fatime i na iných miestach svojich zjavení nás pozýva modliť sa často ruženec.

Aj v Medžugorí nám hovorí – dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi. „Aj dnes vás pozývam na modlitbu. Deti moje, modlitba robí zázraky. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram a modlím sa za vás, deti moje“… „Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi“… „Boh ma poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Keď chcete, zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote.”

Mária vie, že radi poslúchneme toho o kom vieme že nás miluje.

Iba láska nám pomôže prijať to, čo nám milovaná osoba ponúka. Preto nás pozýva modliť sa za skúsenosť Božej lásky a vyznáva nám: „Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.“

Prijmime je materinské rady zvlášť v máji, v mesiaci, ktorý jej osobitne patrí. Modlitbou ruženca berieme Máriu za ruku a spolu s ňou zotrvávame verne na modlitbách v očakávaní víťazstva Božej lásky vo všetkom o čo s ňou prosíme.

Modlitba:

 Mária, s tebou chceme žiť nový život s Ježišom. Ty nám hovoríš: Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, prichádzam, aby som vám pomohla spoznať pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo milovať. Darujeme ti tento mesiac máj z lásky pre tvoje plány pokoja, premieňaj nás vo svojom srdci. Nech nás tvoja láska robí tvojimi – pokornými, radostnými, prinášajúcimi nádej. S Tebou chceme zotrvávať verne a vytrvalo na modlitbách. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Evanjelium života – pápež Ján Pavol II. (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Zmŕtvychvstalý Kristus dáva silu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)