V škole lásky a pokoja: dojmy z Medžugorského stretnutia organizátorov pútí

Od 29. februára do 4. marca 2016 sa v Medžugorí uskutočnilo 23. Medžugorské stretnutie pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a charitatívnych organizácií, ktorého sa zúčastnilo približne 250 ľudí z 25 krajín. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska, Čiech, Ruska, Lotyšska, Litvy, Bieloruska a Ukrajiny. Ďakujeme Bohu za túto možnosť prežiť tento čas ako jedna veľká rodina v škole Panny Márie. Ponúkame vám niekoľko krátkych svedectiev účastníkov: 

IMG_20160302_152925„Veľké ďakujem patrí nebeskému Otcovi, Ježišovi a Svätému Duchu za možnosť prísť na tento seminár. Pre nás to bol veľmi veľký dar. Aida a sestra Zita z Litvy. Prišli sme na seminár ako vedúce modlitbových skupín. Naše modlitbové skupiny sa zvlášť modlia za Cirkev a za kňazov. Prvý deň, keď som počúvala prednášku otca Marinka o tom ako prijať kríž a pobozkať ho, napadla mi jedna myšlienka: „Aké dobré by bolo, keby to počuli naši kňazi.“ A hneď sa v srdci zrodila odpoveď: „ Tak ich sem privez.“ Na druhý deň ma táto myšlienka neopúšťala. Neskôr táto túžba znovu zosilnela, keď som uvidela program semináru pre kňazov. Všetkých prosím o krátku modlitbu, aby kňazi v Litve prekonali vnútorné prekážky, odpovedali ÁNO na pozvanie Panny Márie a prišli na tento seminár. A taktiež, aby nám Pán dal múdrosť a odvahu zorganizovať túto púť. Všetkým patrí veľké ďakujem!“

Aida, s. Zita , Litva

IMG_20160304_103443„Chcem sa poďakovať Panne Márii a všetkým organizátorom za taký nádherný seminár. Z jednej strany nás svedectvá a prednášky povzbudili k novým ideám, čo konkrétne môžeme urobiť pre Pannu Máriu. Z druhej strany bol tento seminár hlbokou duchovnou obnovou a možnosťou rásť nám samým. Najkrajšou udalosťou bol pre mňa výstup na Križevac a Podbrdo. Mala som pocit, že my, ktorí sme prišli z rôznych krajín sme ako jedna rodina, ktorú spája láska k Panne Márii a k Ježišovi a bezpodmienečná túžba slúžiť im.“

Ineta, Lotyšsko

IMG_20160304_121214„Ďakujem organizátorom a správcovi farnosti, že sa na seminári takmer neriešili organizačno-technické otázky. Pre mňa nebola dôležitá informácia, ktorú si môžem zapísať, ale samotné bytie v Medžugorí a prežívanie toho, čo sa dialo na seminári, prežívanie prednášok vnútrom, srdcom a nielen rozumom. Preto zvlášť ďakujem za meditáciu v stredu večer – vynikajúcu formu modlitby, v ktorej sa chce človeku byť stále viac a viac. Jednoducho byť a dovoliť Panne Márii pôsobiť. A to najdôležitejšie, čo môže takýto seminár dať je to, aby sme sa menili my sami a nie len dostali  vedomosti.“

Marina, Rusko

IMG_20160302_161931„Strom dozrieva a prináša plody: také sú moje dojmy zo semináru. Cez pozvanie rásť v láske, som sa dozvedela viac o sebe a o tom ako prijímať kríž. Som vďačná Ježišovi a Márii za tento veľký dar – školu lásky a pokoja Panny Márie a tiež aj za jej učeníkov, ktorí sa stali učiteľmi a podelili sa so svojou skúsenosťou s druhými vovádzajúc nás do hĺbky duchovného života.“

Oľga, Ukrajina

IMG_20160302_161416„Na tomto seminári sme boli už druhýkrát. Sme povzbudení a obohatení novou skúsenosťou a ideami. Pocítili sme pozvanie zorganizovať púť zo Slovenska na medzinárodný seminár pre manželské páry, ktorý sa uskutoční v Medžugorí od 9. do 12. novembra 2016.

Manželia Chrenovci, Slovensko

^C3633E107CD4D79067EB4A1628AE4601D663CE56ADA19E2E9B^pimgpsh_fullsize_distr„Panna Mária si sem pritiahla mojich rodičov ešte počas komunizmu a po páde železnej opony sa od roku 1989 snažili prichádzať do Medžugoria tak často ako to bolo možné a mňa so sestrou brávali takmer vždy so sebou. Prichádzam sem, na toto miesto, už od svojho detstva, pretože si ma Mária pozvala a tak som sa stal dieťaťom Medžugoria.

Vďaka Božej milosti sa moji rodičia zoznámili s pátrom Slavkom Barbaričom, ktorý sa stal našim rodinným priateľom. IMG_20160302_162648Páter Slavko prišiel aj niekoľkokrát k nám do Čiech, kde v spolupráci s mojim otcom rozprával ľuďom o Medžugorí. Žiť nejaký čas v jeho prítomnosti bolo pre našu rodinu obrovskou milosťou. Keďže som bol malým chlapcom, nerozumel som všetkému, čo páter Slavko hovoril, ale dodnes cítim tú obrovskú lásku a pokoj, ktorý rozdával všade, kde prišiel. A nikdy nezabudnem na jeho objatie. Vždy keď sme prišli do Medžugoria, čakal nás pred farským úradom, aby nás privítal a mňa so sestrou vždy objal. Bolo to veľmi mocné objatie, vždy nás skoro rozpučil, ale dnes viem, že to bolo objatie lásky, ktoré som už odvtedy nikdy nezažil. Ďakujem Bohu za pátra Slavka, za to, že má naša rodina takého orodovníka v nebi. Vždy keď prídem do Medžugoria, idem ho pozdraviť k hrobu a porozprávať sa s ním. A v poslednej dobe som si zvlášť uvedomil jeho obrovskú pomoc vo svojom živote.

IMG_20160302_162510Vďaka duchovnej obnove pre farnosť Medžugorie, ktorú viedol slovinský kňaz Ciril Čuš, som si uvedomil koľko neodpustenia je v mojom srdci voči druhým a hlavne voči sebe. Cez otca Cirila Boh pomaličky otváral moje srdce a ja som prežil svoje obrátenie, prijal som seba samého. Do môjho srdca vstúpila láska, pokoj a radosť. To všetko vstúpilo do srdca, v ktorom predtým bolo tak málo miesta, v ktorom bolo tesno. Ďakujem Bohu za túto milosť, pretože teraz je v mojom srdci už toľko ľudí a je tam stále dosť miesta.

Ďakujem Bohu za všetko. Pochválený buď Ježiš a Mária!“

 Šimon, Česká Republika

Predchádzajúce

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Nahrávka rozjímania nad posolstvom Panny Márie, Kráľovnej pokoja z 25.2.2016