V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Namiesto záveru

Túto knihu som písal počas vojny. Počúvajúc každý deň o nenávisti, o duchu pomsty, o ničení, zabíjaní, väznení… niekedy by som stratil odvahu i vôľu. Nie je ľahké písať o láske, keď pôsobí nenávisť. A ešte ťažšie je vtedy žiť v láske. Preto som sa rozhodol každý deň modliť sa za seba i za všetkých ľudí, aby sme boli hodní prijať lásku a schopní šíriť ju ďalej.

Pri rozmýšľaní a písaní týchto riadkov som bol súčasne smutný ale  aj radostný. Zo dňa na deň som poznával ako sme všetci bez rozdielu ďaleko od lásky, a preto sme nepokojní, nešťastní, zničení. To ma zarmucovalo i zarmucuje. Radosť som opäť prežival, pretože som viac pociťoval a pociťujem, že aj napriek všetkému je skutočne možné vydať sa cestou lásky a pokoja. Lebo je to Božia vôľa pre nás a on nám ponúka pomoc. Preto som sa rozhodol, že chcem každý deň hľadať tú pomoc a každodenne sa pokúšať prekročiť svoje hranice lásky a tak oslobodiť lásku od ľudských okov. Veď Bohu je v našom živote všetko možné.

Teraz som ešte viac vďačnejší Márii, Matke lásky za to, že tak dlho ostala s nami. A jeden z dôvodov je aj ten, aby nás naučila milovať. A preto pozývam všetkých ľudí, v mene Matky lásky, bez akéhokoľvek strachu otvoriť sa jej materinskej láske. Ona nás zachová v pokoji a jedného dňa nám bude večný pokoj darovaný v Bohu lásky.

 Medžugorie, máj 1992

Modlitba za lásku

Ó, Bože, Otče, verím v tvoju večnú, nekonečnú lásku. Ty si láska sama. Tvoj Syn, Ježiš Kristus je tvoje Slovo lásky a tvoj Svätý Duch je spojenie lásky medzi vami.

Verím, že si všetko stvoril z lásky a s láskou všetko múdro spravuješ. Verím, že tvoja láska neprestala ani vtedy, keď človek, tvoje stvorenie, ktoré miluješ, hriechom sa ti obrátil chrbtom a zavrhol tvoju lásku.

Verím, že si z lásky poslal prorokov, aby pozývali národ k obráteniu. Verím, že si nakoniec poslal svojho Syna, aby spasil svet svojou láskou a aby ukázal tvoju otcovskú lásku ku všetkým, zvlášť k hriešnikom. Verím, že ty, Otče, miluješ každého človeka, pretože sú všetci tvoje deti. Nepoznáš hranice, ale všetko nekonečne miluješ. Verím, že ty miluješ všetky stvorenia a že tvoja láska dáva všetkému zmysel a silu bytia. Verím, že ty miluješ Cirkev, lebo ona je telom tvojho Syna. Verím, že ma osobne miluješ a že môj život je darom tvojej lásky. Verím, že si ma miloval ešte pred mojím stvorením, a pretože si ma miloval mohol som byť stvorený. Verím, že si mi v krste preukázal svoju jedinečnú lásku a prijal si ma do spoločenstva Cirkvi. Verím, že aj keď zhreším,ty ma miluješ a  s láskou mi odpúšťaš hriechy. Verím v tvoju lásku aj vtedy, keď viem, že jej nie som hodný. Verím, že miluješ aj tých, ktorých ja v tejto chvíli nemôžem milovať. Verím, že je tvoja láska najistejším prisľúbením, aby som aj ja mohol dosiahnuť večný život a s tebou žiť a radovať  sa z tvojej nesmiernej lásky. Verím, že chceš vo svojom kráľovstve svojou láskou zhromaždiť mnoho svojich detí. Verím, že ma teraz vypočuješ, pretože ťa chcem prosiť o lásku. Verím, že ma vypočuješ, pretože ťa chcem prosiť s Máriou, Matkou lásky, pretože ona bola tvojej láske úplne otvorená. Mária, Matka, pros so mnou a za mňa ako aj za všetky svoje deti, ktoré si v bolesti a láske zrodila pod krížom. Vypočuj ma ty, ktorý ma miluješ a žiješ i kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Modlite sa na moje úmysly (Terézia Gažiová)