V srdci nemáte modlitbu ani radosť (M.M.)

V tomto posolstve nám Panna Mária určuje diagnózu nášho duchovného stavu. Spočíva na nás jej materinský pohľad. Je to pohľad, ktorý neodsudzuje, ale nás hľadá a túži po nás. Matka miluje svoje deti, preto ich aj najlepšie pozná. Vidí to, čo srdce bez lásky nemôže vidieť. Jej pohľad hľadá náš pohľad. Chce v nás prebudiť túžbu, aby sme ho hľadali. Z prebudenej túžby sa rodí modlitba.

Aká je dôležitá a potrebná modlitba, nám často hovorí pozvanie k modlitbe. Modlitba nie je iba niečo v našom duchovnom živote, ale je to sám duchovný život. O sv. Františkovi z Assisi životopisci hovoria, že sa nielen modlil, ale stal sa modlitbou. Modlitba nie je dodatok našej viery, ale je dychom viery, Božie objatie, prebývanie v Bohu a Božie prebývanie v nás. Preto Panna Mária spája modlitbu s radosťou. Modlitba je otváranie plnosti Božieho života, hojnosti života, ktorú nám daroval Ježiš. Nemáme v sebe druhý život, okrem toho Božieho.

Spočíva na nás jej materinský pohľad. Je to pohľad, ktorý neodsudzuje, ale nás hľadá a túži po nás…

Katechizmus nás učí, že modlitba je Boží dar. Preto ju treba od Boha prijímať a učiť sa od neho. Prvým a najväčším príkladom v modlitbe je Ježiš Kristus. Modlil sa a pozýva aj nás k modlitbe: „Proste a dostanete“ (Lk 11,9). Ježiš nám prisľúbil, že naša modlitba bude    vyslyšaná. Modlitbu treba trénovať. Každý deň sa znovu modliť, každý deň inak, každý deň sa trochu pousilovať. Vieme, aké ťažké je rozhodnúť sa pre modlitbu, ale keď sa rozhodneme a prekonáme seba i svoju vôľu, cítime sa naplnení, slobodní, akoby sme vyhrali nad nejakými silami, ktoré nás chcú zotročiť a presvedčiť, že nad nimi nezvíťazíme. Bez úsilia sa nikdy nenaučíme modliť. Keď sa človek naučí modliť, zmocní sa celého sveta. Vtedy skrze teba Boh môže meniť druhých, pretože premenil teba. Modlitba mení v prvom rade teba. Preto sa hovorí: Ak ťa modlitba nemení, ty zmeň svoju modlitbu, spôsob modlitby.

DSC08172Dôležitou podmienkou pre úspešnú modlitbu je vytrvalosť. Ak sa za niekoho modlíš, za nejakú milosť, alebo svoju potrebu, potom sa rozhodni, že sa budeš modliť, až kým to nedostaneš. Ježiš nám to potvrdil v podobenstve o človeku, ktorý o polnoci prišiel k svojmu priateľovi, aby mu dal tri chleby (porov. Lk 11, 5-7). Ak človek splní prosbu človeku, pretože je neodbytný, o čo viac nebeský Otec vyslyší modlitby a volania svojich detí.

Modlitba mení v prvom rade teba… Vtedy skrze teba Boh môže meniť druhých, pretože premenil teba…

Ak sa rozhodneme pre modlitbu a nevidíme hneď ovocie svojej modlitby, vzdáme sa. To je najhoršie, čo môžeme urobiť. Neexistuje nevyslyšaná modlitba. Boh odkladá našu modlitbu len preto, že nás pripravuje na niečo väčšie a oveľa lepšie ako len dokážeme prosiť a modliť sa.

Ak sa nám na začiatku nedarí, nevzdávajme sa. Dôležité je učiť sa celý život. Dôležité je urobiť to, čo nám hovorí Panna Mária: „modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom“.

Modlitba:

Panna Mária, matka nádeje. Tebe sa utiekam a prosím za všetkých, ktorí ťažko trpia a strácajú nádej vo svojom živote. Ty, ktorá si ostala matkou viery a nádeje aj v najťažších chvíľach svojho života, pod krížom, na Kalvárii vypros všetkým zúfalým nádej v srdci. Svojim Nepoškvrneným materinským srdcom sa dotkni každého srdca, ktoré je zaťažené ranami hriechu, utrpenia a bolesti. Tvoje materinské srdce je schopné uzdraviť všetky zranené srdcia. Tebe darujeme svoje ruky, aby si nás viedla, svoje srdcia, aby si ich uzdravila, oslobodila a naplnila pokojom, ktorý nám prinášaš a túžiš darovať. Amen.

Foto Nr.1: Foto Ðani

Predchádzajúce

Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.augusta 2016