Vaše srdce je ako kvet (Slavko Barbarić OFM)

Vizionárka Marija Pavlovičová hovorí: „Počas modlitby som videla, ako na obrázku, tri razy jeden kvet. Prvý raz bol prekrásny, svieži, sýtej farby. Tešila som sa. Potom som videla ako sa kvet zatvoril, zvädol, stratil krásu. Smútila som. Neskôr som uvidela, že jedna kvapku vody padla na zvädnutý kvet a on sa otvoril. Znova nadobudol pôvodnú sviežosť a krásu.

Usilovala som sa pochopiť, čo môže pre mňa tento obraz znamenať, ale nevedela som si ho vysvetliť. Rozhodla som sa, že sa spýtam Panny Márie počas zjavenia. Povedala som jej: ,Panna Mária, čo znamená to, čo som videla počas modlitby? Čo znamená ten kvet?’ Panna Mária sa usmiala a povedala: ,Vaše srdce je ako kvet. Každé srdce je nádherné, plné krásy. Ale keď príde hriech, kvet zvädne, krása sa stratí. Tá kvapka, čo spadla na kvet a oživila ho, je znakom spovede. Keď ste v hriechu, sami si nepomôžete, avšak pomoc musí prísť zvonku.“

Drahý priateľ! Verím, že niečo z toho, čo nám porozprávala vizionárka Marija, zažil si aj ty. Toľko ráz si pociťoval vlastné srdce ako kvet. Nádherný, plný radosti a pokoja, pripravený prinášať radosť iným a nesebecky milovať iných. Určite si pocítil a prežíval aj chvíle, keď srdce bolo zatvorené, ranené, vyschnuté, bez radosti a nádeje, bez pokoja a lásky. Sú to vždy ťažké a trpké chvíle pre teba osobne i pre iných okolo teba. A potom sa znova čosi stalo a srdce sa opäť rozospievalo, rozkvitlo, ožilo a prinieslo radosť iným.

Táto knižka, vznikla zo skúseností s medžugorskými udalosťami a chce ti pomáhať na ceste. Chce ti pomôcť pochopiť, ako sa tvoje srdce stane a zostane stále krásnym a rozkvitnutým kvetom plným sviežosti. Kvetom, ktorý bude zvlášť voňať POKOJOM a ZMIERENÍM. Mnoho sŕdc sa práve v Medžugorí stalo rozkvitnutými kvetmi. Mnohé rodiny sa stali pravými oázami radosti a pokoja, lebo zakúsili obnovu srdca, boli osviežené kvapkou, ktorá sa z Božieho milosrdenstva rada spúšťa na každé srdce.

Táto knižka ti chce pomôcť, aby si sa oduševnil kvetom svojho srdca aj plodmi, ktoré prináša rozkvitnuté srdce: LÁSKU, DOBROTU, ODPUSTENIE, MILOSRDENSTVO, POKOJ, PRÍVETIVOSŤ, SILU, MÚDROSŤ. Chce ti pomôcť, aby si sa nadchol pre prácu na poli svojho srdca, lebo sa to oplatí.

Len plody práce na poli srdca obšťastňujú človeka. Aj keď sa bude dotýkať najhlbších koreňov zla, nebude to preto, aby ťa niekto odsudzoval alebo strašil, ale aby ťa znova oduševnil pre nový život. Milióny ľudí veria, že nás Panna Mária vychováva pre nové časy. Vedie nás cez svoje mariánske časy. Preto aj zostáva tak dlho s nami, ako povedala v jednom posolstve: „Som s vami tak dlho, lebo vás chcem naučiť milovať.“

Ak táto knižka bude ozajstným plodom školy Panny Márie, potom sa nik nebude cítiť odsúdený, ale každý bude môcť nájsť silu, aby znovu miloval Boha, ktorý odpúšťa a je milosrdný. Nikdy som nepočul, aby sa niekto vrátil z Medžugoria so strachom pred Bohom. Naopak, mnohí tvrdia: „V Medžugorí som pochopil, že Boh je láska, milosrdenstvo a odpustenie.“ Mnohí znova začali milovať Boha, ktorý je Otcom starajúcim sa o blaho svojich detí, ktorý radostne čaká a vychádza v ústrety.

Táto knižka chce pomôcť každému z nás, aby sa stretol s Bohom, ktorý tvorí a obnovuje. Stará sa o svoje stvorenia a ťažko mu padne, keď sa ho jeho deti boja a majú pred ním strach. Knižka chce byť len tým, čím sú posolstvá Panny Márie farskému spoločenstvu v Medžugorí aj všetkým, čo ich prijímajú: Povzbudením na ceste k pokoju. Vo svetle posolstva môže sa povedať: Nikto nemá právo pochybovať, zúfať, báť sa, prestať napredovať.

Často počuť otázku: Prečo Panna Mária v posolstvách nekarhá viac? Prečo neupozorňuje na hriechy sveta, z ktorých sa rodia všetky problémy? Odpoveď je jasná: Panna Mária je matkou. Dôveruje svojim deťom. Vie, že jej deti chápu, čo sa nepatrí a čo nie je v poriadku. No zároveň vie, že človek často ľahšie chápe, čo sa nesmie, ako čo sa môže a čo treba robiť. Preto je neprestajne pozitívna, neustále povzbudzuje, podnecuje, vedie nás a neunavuje sa. A keď sa vydáme pozitívnou cestou za Pannou Máriou, potom objavíme aj hrôzu hriechu a ľahšie sa rozhodneme bojovať proti hriechu a proti skaze, ktorú hriech spôsobuje.

Som presvedčený, že každý bude môcť skúsiť to, čo Panna Mária povedala: „Robte, čo vám hovorím, a nebudete ľutovať!

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.októbra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Boh sa stará o všetko (Terézia Gažiová)