Veľkonočné prianie spoločenstva Svetlo Máriino

Drahí priatelia,

Pokoj a radosť z Medžugoria!

I v tomto čase skúšky sú naše životy a celá zem  v jeho Božskom a v Máriinom srdci.

Dôverujme jeho milosrdenstvu. On vstal z mŕtvych.

Na modlitbách s Kráľovnou pokoja zotrvávame s vami.

Spoločenstvo Svetlo Máriino

 

25.4.2018

„Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš nový život. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v pokušeniach života boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a zmŕtvychvstaním dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej.“

 

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Ďalej

Veľkonočné prianie medžugorského farára pátra Marinka Šakotu